ABB-enheter i alfabetisk ordning

PQR

Process Automation

Postadress: 721 30 Västerås 
Besöksadress: Ängsgärdsgatan 6
Telefon: 021-34 00 03

Karta
→ Läs mer om Process Automation

 

Process Automation är ett affärsområde inom ABB som förser kunder med instrument- och analysprodukter samt automation och optimering av industriella processer. Affärsområdet hjälper kunder inom processindustri att öka sin produktivitet och säkerhet i anläggningen med minskad energianvändning.


Process Industries

Postadress: 721 30 Västerås 
Besöksadress: Ängsgärdsgatan 6
Telefon: 010-732 50 00

Karta

 

Process Industries är en division inom ABB:s affärsområde Process Automation som levererar kompletta el- och automationslösningar, branschspecifika produkter och livscykeltjänster till kunder inom gruvor, massa och papper, metall, aluminium och cement. Med nya digitala lösningar hjälper divisionen kunder att ytterligare förbättra sin produktivitet, säkerhet och driftskostnad. Tillsammans byggs framtidens gruvor och industri med operatören, säkerheten och miljön i fokus.


Real Estate

Postadress: 721 71 Västerås 
Besöksadress: Kopparbergsvägen 2 
Telefon: 010-732 50 00

Karta

 

Real Estate är en koncernfunktion inom ABB som hyr in lokaler och mark samt köper fastighetsanknutna tjänster såsom energi, städning och säkerhet till de svenska ABB-enheterna. Real Estate genomför också omfattande om-, ny- och tillbyggnader. Funktionen ansvarar för alla kontakter med fastighetsmarknaden och upphandlingar för ABB:s räkning.


Robotics

Postadress: 721 36 Västerås 
Besöksadress: Hydrovägen 10, Finnslätten 
Telefon: 010-732 50 00

Karta
Robotics erbjudande

 

Robotics är en division inom ABB:s affärsområde Robotics & Discrete Automation som utvecklar, tillverkar och marknadsför robotar med tillhörande styrsystem, mjukvaror, bågsvetsprodukter, åkbanor samt motorpaket. Genom automation hjälper divisionen tillverkare förbättra produktivitet, kvalitet och säkerhet i arbetsmiljön. Försäljning av robotar och robotsystem sker från lokala ABB-bolag samt via fristående systemintegratörer och OEM-företag.


Robotics & Discrete Automation

Postadress: 721 70 Västerås 
Besöksadress: Hydrovägen 10, Finnslätten
Telefon: 010-732 50 00

Karta
Mer om Robotics & Discrete Automation

Robotics & Discrete Automation är ett affärsområde inom ABB Sverige som erbjuder produkter, lösningar och service som bidrar till förbättrad effektivitet, produktivitet samt ökat samarbete och digitalisering i framtidens fabrik. Affärsområdets motorer, generatorer, drivsystem och kollaborativa robotar driver, styr och åstadkommer rörelse och kontroll i ett stort antal automationsapplikationer.

Select region / language