ABB-enheter i alfabetisk ordning

GHI

HR

Postadress: 721 71 Västerås 
Besöksadress: Kopparbergsvägen 2, Ottarkontoret 
Telefon: 010-732 50 00

Karta
Jobba hos oss

HR är en koncernfunktion inom ABB som driver och äger övergripande utvecklingsprocesser inom området Human Resource. Funktionen ska fokusera på förändring, erbjuda utveckling och stöd som efterfrågas samt genom utarbetande av gemensamma policies inom området säkerställa det strategiska personalarbetet för den svenska koncernen.


Industrial Relations

Postadress: 721 71 Västerås 
Besöksadress: Kopparbergsvägen 2, Ottarkontoret 
Telefon: 010-732 50 00

Karta

HR Centers avdelning Industrial Relations är en koncernfunktion inom ABB som har som uppgift att vara ABB Sveriges expertstöd inom arbetsrättsliga frågor samt driva utvecklingen av och agera sammanhållande för lönebildningen och lönerevisionsprocessen inom ABB Sverige. Vi ansvarar också för att representera ABB Sverige gentemot våra fackliga representanter.


Information Systems

Postadress: 721 71 Västerås 
Besöksadress: Kopparbergsvägen 2, Ottarkontoret 
Telefon: 010-732 50 00

Karta

Information Systems är en koncernfunktion inom ABB som bär det funktionella ansvaret för IS inom hela ABB Sverige. Funktionen ansvarar för aktiv styrning och kontroll; expert- och kompetensstöd samt leverans och utveckling av effektiva IS-tjänster.


Intellectual Property

Postadress: 721 83 Västerås 
Besöksadress: Ingenjör Bååts gata 11, Mimerområdet uppgång 2, våning 3 
Telefon: 010-732 50 00

Karta

 

Intellectual Property är en koncernfunktion inom ABB som arbetar med att söka patent-, mönster- och varumärkesskydd för de uppfinningar och produkter som genereras inom ABB. Funktionen hjälper till att bevaka aktiviteter inom det immaterialrättsliga området hos konkurrenter. 

Select region / language