ABB-enheter i alfabetisk ordning

STU

Service

Postadress: 721 71 Västerås 
Besöksadress: Kopparbergsvägen 2
Telefon: 010-732 50 00

Karta
Services erbjudande

Service inom svenska ABB har idag en rikstäckande serviceorganisation som erbjuder snabb, korrekt och kvalificerad service. Organisationen medverkar till att optimera anläggningars drift och producerad volym, bland annat genom uppgraderingar, studier, analyser och utbildning inom teknikområdena drivsystem, motorer och generatorer, kraft-, robot- och styrsystem. Med digital teknik och förebyggande underhåll skapas kontroll över både tillgänglighet och driftskostnader.


Smart Buildings

Postadress: 611 31 Nyköping
Besöksadress: Spelhagsvägen 13B
Telefon: 010-732 50 00

Karta
 

Supply Management

Postadress: 721 71 Västerås 
Besöksadress: Kopparbergsvägen 2 
Telefon: 010-732 50 00

Karta

 

Supply Management är en koncernfunktion inom ABB som ansvarar för att samordna avtal och inköpsprocesser för indirekta varu- och tjänsteområden som ett flertal ABB-enheter behöver: transporter, resor, fastighetsrelaterat, förnödenheter samt konsulter och bemanning.


Sustainability Affairs

Postadress: 721 71 Västerås 
Besöksadress: Kopparbergsvägen 2 
Telefon: 010-732 50 00

Karta
Mer om Hållbart samhälle

Sustainability Affairs är en koncernfunktion inom ABB som arbetar med de övergripande miljöfrågorna för ABB Sverige. Funktionens huvudsakliga uppgift är att koordinera arbetet med att införa ABB:s program för Hållbar utveckling i den svenska verksamheten. Den innebär bland annat att stödja enheterna med utbildning, miljölagstiftning, myndighetskontakter och råd.


Svensk Försäljning Electrification

Nyköping:
Postadress: 611 31 Nyköping
Besöksadress: Spelhagsvägen 13B
Telefon: 010-732 50 00

Västerås:
Postadress: 721 71 Västerås 
Besöksadress: Kopparbergsvägen 2 
Telefon: 010-732 50 00

→ Karta Nyköping
Karta Västerås

Svensk försäljning Electrification säljer och marknadsför produkter, system och service för marknader som fastigheter, infrastruktur, förnybar energi, elfordonsdrift och industrier. Enheten ansluter, skyddar och automatiserar viktiga affärsprocesser – inklusive kraft- och energidistribution – för att förbättra tillförlitlighet och energieffektivitet för våra kunders verksamhet. Enheten utvecklar även intelligenta installationssystem för hem och fastigheter för ökad komfort, energieffektivitet och säkerhet.


Svensk Försäljning Motorer & Drivsystem

Postadress: 721 71 Västerås 
Besöksadress: Kopparbergsvägen 2
Telefon: 010-732 50 00

→ Karta
Motorer och generatorer
Drivsystem
PLC

Svensk Försäljning Motorer & Drivsystem arbetar med försäljning av ABB:s samlade erbjudande av motorer och drivsystem på den svenska marknaden. Enhetens kunder finns inom många olika områden och branscher, till exempel infrastruktur och byggnader, processindustri, vatten och avlopp, livsmedelsindustri, OEM och automation samt gruvor.


Switches & Fusegear

Postadress: Box 531, 441 15 Alingsås 
Besöksadress: Sävelundsg 2 
Telefon: 010-732 50 00

→ Karta

Switches & Fusegear är en division inom ABB:s affärsområde Electrification som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer kapslingar, skenor och apparater för kabelskåp och andra lågspänningsfördelningar. Divisionens produkter säljs främst via grossister och OEM i Norden till kunder mestadels inom nätbolag, industri och fastigheter.

Select region / language