Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

ABB-enheter i alfabetisk ordning

DEF

Distribution Solutions

Postadress: 721 62 Västerås 
Besöksadress: Elektronikgatan 19
Telefon: 021-32 50 00

→ Karta
→ Lågspänningsprodukter
→ Mellanspänningsprodukter

Distribution Solutions är en division inom ABB:s affärsområde Electrification som utvecklar, säljer och servar låg- och mellanspänningsställverk och kontrollutrustningar samt tillhandahåller paketlösningar för låg- och mellanspänningsutrustning för den svenska marknaden. Utrustningen tillverkas och levereras från divisionen i Västerås eller andra ABB-verksamheter i Europa beroende på produkttyp och omfattning. Divisionens kunder finns främst inom massa och papper, gruvindustri, kraftgenerering och kraftöverföring, kemi samt infrastruktur och byggnadsindustrin.  

Electrification

Postadress: 721 71 Västerås 
Besöksadress: Kopparbergsvägen 2
Telefon: 021-32 50 00

→ Karta
→ Mer om Electrification

Vi bidrar till framtiden inom säker, smart och hållbar elektrifiering. Affärsområdet Electrification inom ABB Sverige tillverkar låg- och mellanspänningsprodukter till hela världen för privata och kommersiella fastigheter, tillverknings- och processindustri samt elnätsbolag. Vi erbjuder en omfattande portfölj av produkter, digitala lösningar och tjänster, från understationen till förbrukningspunkten för säkrare och mer tillförlitlig ström. En rad digitala och anslutna innovationer för låg- och mellanspänning, inklusive infrastruktur för snabbladdare, modulära understationer, distributionsautomatisering, strömskydd, installationstillbehör, ställverk, inneslutningar, kablage, avläsning och styrning. 


Energy Industries

Västerås:
Postadress: 721 30 Västerås 
Besöksadress: Ängsgärdsgatan 6
Telefon: 021-32 50 00

Malmö:
Postadress: 205 22 Malmö
Besöksadress: Boplatsgatan 8
Telefon: 040-55 00 00

→ Karta Västerås
→ Karta Malmö

Energy Industries är en division inom Process Automation som erbjuder kunder integrerad automation, elektrifiering, instrumentering, telekommunikation och kontrolrumslösningar och tjänster. Våra kunder finns inom de flesta branscher och industrier och sträcker sig från konventionell och förnybar kraft, vatten och avlopp, raffinaderi och kemisk industri, läkemedels- och livsmedelsindustrin till avancerade datacenter. 

Corporate Finance

Postadress: 721 71 Västerås 
Besöksadress: Kopparbergsvägen 2
Telefon: 021-32 50 00

→ Karta

Corporate Finance är en koncernfunktion inom ABB som arbetar med att främja synergier samt initiera och driva förändringar på finansområdet inom svenska ABB. Funktionen ansvarar för koordinering av bankrelationer och upprättande av ramavtal med leverantörer av finansiella tjänster. Exempel på dessa är betalningstjänster, garantier, remburser, kreditinformation och momsåtervinning.