Ersättningsbrytare för HKK

Investera i kostnadseffektiva Retrofit-lösningar för en hållbar industri

Ersättning av brytare är ett kostnadseffektivt alternativ till att byta ut hela ställverket. ABB:s serviceexperter genomför produktanalys av befintliga installationer på plats och bedömer utrustningens skick, rekommenderar rätt lösning och ger produktstöd till ny investeringslösning.

Produktionen av Aseas HKK-brytare startade i början på 1970-talet och den tillverkades fram till 1987. Brytaren användes främst i Aseas ställverk VHD och VHE, men levererades även till OEM-byggare för användning i andra mellanspänningsställverk.

Då tillgången på reservdelar är mycket begränsad är det nu hög tid att säkerställa alternativ till reparationer. ABB har ersättningsprodukter som säkerställer vidare tillgänglighet i form av särskilt anpassade ersättningsbrytare för oljeminimumbrytaren ASEA HKK.

Ersättningsbrytarna är baserade på vakuumbrytarteknik eller SF6-gasteknik och är elektriskt och mekaniskt anpassade till det befintliga ställverket. Därigenom garanterar vi att lösningen passar befintliga ställverk hos kund och att endast ett kort avbrott behövs för utbytet. Resultatet är en kraftig förbättring av tillförlitligheten och personsäkerheten, minskat underhållsbehov och bättre prestanda.

Dela sidan

Medium Voltage Breaker
HKK
Medium Voltage Breaker
VD4 Vakuum Retrofit
Medium Voltage Breaker
HD4 SF6-gas Retrofit

Produktöversikt

 Brytartyp VD4-HKK VD4-HKK VD4-HKK HD4-HKK HD4-HKK
 Ersättningslösning Vakuum  SF6-gas
Märkspänning, kV 12 12 24 24 24
Märkström, A 800-1600 800-3150 800-3000 1250-1600 800-1250
Märkkorttidsström, kA upp till 40
upp till 40
upp till 25
upp till 31,5
upp till 31,5
 Ställverk VHD VHE VHD  VHE
VHD

Vårt kompletta uppgraderingserbjudande

Select region / language