Uppgradera för en säkrad drift

Investera i kostnadseffektiva Retrofit-lösningar för en hållbar industri

En trygg och säker kraftförsörjning och kraftdistribution är en förutsättning för svensk industris lönsamhet och konkurrenskraft. Här kan tillförlitliga och innovativa Retrofit-lösningar som levererar hög tillgänglighet i befintliga ställverksinstallationer vara avgörande.

VHD/VHE, SafeSix och VMG är välkända namn inom svensk industri. Det är stabila ställverk som pålitligt distribuerat elektricitet till hushåll och industri under flera år. Många är fortfarande i drift.

Mellan åren 1984 till 2002 levererade ABB över 28 000 fack av Safesix, ett mellanspänningsställverk som i dag befinner sig i slutet av sin livscykel. VHD/VHE lanserades redan 1972 och det finns drygt 12 000 paneler installerade i Sverige.

En utmaning med äldre anläggningar är att det blir svårare och svårare att få tag i de rätta reservdelarna ju äldre ställverket blir. Det innebär naturligtvis att kostnaden i händelse av ett oplanerat driftstopp riskerar att bli obekvämt hög.

En lösning kan vara ett byte av existerande effektbrytare till en ny modern sådan. ABB Service erbjuder flera kostnadseffektiva Retrofit-lösningar som gör det möjligt att ersätta valda delar av ställverket, till exempel brytaren. En Retrofit-lösning är ett hållbart, smidigt och ekonomiskt alternativ till nyinstallation.

Kontakta oss på Kraftservice så berättar vi mer om våra uppgraderingslösningar för dina låg- och mellanspänningsställverk.

Du når oss på telefon: 010 - 732 50 00
Det går även bra att kontakta oss via e-post: kraftsupport@se.abb.com


Aktuell livscykelstatus

Primärställverk

 Ställverkstyp Active Classic Limited Obsolete
Safesix 1983 2000 2002 2013
VHD/VHE 1972
1984
1987
1998
MH 1987 2000  2002 2013
UniGear 2003      


Mellanspänningsbrytare

 Brytartyp Active Classic Limited Obsolete
HPA  1983 2000 2002 2013
HKK 1972
1984
1987
1998
VD4 2003      
HD4 2003      

Läs mer

Vårt kompletta serviceerbjudande

ABB är en komplett leverantör av tjänster inom elkraft. Vi hanterar allt från nyinstallation, komplettering och ombyggnad till underhåll av anläggningarna under hela dess livscykel. Via vår brytarverkstad i Västerås har vi till exempel kapacitet att reparera befintliga låg- och mellanspänningsbrytare som ett alternativ till en Retrofit-lösning.

Dela sidan

Select region / language