Ersättningsbrytare för HPA

Investera i kostnadseffektiva Retrofit-lösningar för en hållbar industri

Ersättning av brytare är ett kostnadseffektivt alternativ till att byta ut hela ställverket. ABB:s serviceexperter genomför produktanalys av befintliga installationer på plats och bedömer utrustningens skick, rekommenderar rätt lösning och ger produktstöd till ny investeringslösning.

HPA är produktnamnet på en bred serie SF6-gasbrytare som tillverkades av ABB och som övergick i livscykelfas ”Obsolete” 1 januari 2013. När en produkt befinner sig i livscykelfas ”Obsolete” kan ABB inte garantera reservdelar eller teknisk kompetens.

HPA tillverkades för att passa i Safesix-ställverk eller kassett, men levererades också till OEM-kunder i en fast och i en utdragbar version. Flera varianter tillverkades under livscykeln, HPA SafeSync är till exempel en mycket specifik brytare som används för kopplingar av kondensatorbanker.

Ersättningsbrytare

ABB har ett komplett utbud av ersättningsbrytare vilka är baserade på ABB:s SF6- och vakuumbrytare, HD4 och VD4. HD4 Synchro är ett befintligt tillval till föregångaren HPA SafeSync.

Samtliga leveranser av ersättningsbrytare är elektriskt och mekaniskt anpassade till det befintliga ställverket. På så vis garanterar vi ett smidigt och snabbt byte med minimal stopptid. Via vår verkstad erbjuder vi även reparation av existerande HPA-brytare och vi har även förmåga att specialbygga nya HPA-brytare.

Dela sidan

Medium Voltage Breaker
HPA (Safesix)
Medium Voltage Breaker
VD4 Vakuum Retrofit
Medium Voltage Breaker
HD4 SF6-gas Retrofit

Produktöversikt

 Brytartyp HD4-HPA1 HD4-HPA1 HD4-HPA Synchro2  HD4-HPA Synchro2  VD4-HPA3
Märkspänning, kV 12 24 12 24 12
Märkström, A 1250–3150 1250–2500 1250 och 2000 1250 och 2000 1250–2000
Märkkorttidsström, kA upp till 40
upp till 31,5
upp till 31,5
upp till 25
upp till 40

SF6-gas, konventionell HPA
HPA SafeSync
Vakuum, konventionell HPA

Vårt kompletta uppgraderingserbjudande

Select region / language