Βέλτιστη επιδόση και επέκταση του κύκλου ζωής

 

Με το πέρασμα του χρόνου ο εξοπλισμός επαρχαιώνεται και η διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων είναι περιορισμένη. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να λαμβάνετε τα κατάλληλα μέτρα για να αποφύγετε μια ενδεχόμενη βλάβη του εξοπλισμού.

Οι υπηρεσίες εκσυγχρονισμού της ΑΒΒ είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την παράταση της διάρκειας ζωής και την ενίσχυση της απόδοσης του απαρχαιωμένου εξοπλισμού σας με την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό ή την αντικατάστασή τους με πιο πρόσφατη τεχνολογία.

Οι υπηρεσίες εκσυγχρονισμού μπορούν να προσφέρουν αυξημένη παραγωγική ικανότητα, μειωμένο κόστος ενέργειας και συντήρησης και αυξημένη διάρκεια ζωής, καθώς και μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και αξιοπιστία. 

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης του κύκλου ζωής, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη παλαιών σε νέα προϊόντα.

 

Βασικά οφέλη

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;


 • Αυξημένη παραγωγικότητα
 • Μειωμένο κόστος λειτουργίας και συντήρησης
 • Αυξημένη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού
 • Βελτιωμένη αξιοπιστία
Υπηρεσίες εκσυγχρονισμού


Αναβαθμίσεις πινάκων παραμετροποίησης και ελέγχου για σύγχρονους κινητήρες και γεννήτριες

Ένας πίνακας παραμετροποίησης και ελέγχου είναι ένα σημαντικό στοιχείο στις εφαρμογές σύγχρονων κινητήρων και γεννητριών. Όμως τα εξαρτήματα του πίνακα παραμετροποίησης και ελέγχου υποβαθμίζονται ταχύτερα από τα μηχανικά εξαρτήματα όπως οι κινητήρες και οι γεννήτριες, γεγονός που δημιουργεί την πιθανότητα ένας υπάρχον πίνακας παραμετροποίησης και ελέγχου να μην λειτουργεί στο βέλτιστο επίπεδο. Είναι σημαντικό να προγραμματίσετε μια αναβάθμιση τουλάχιστον μια φορά κατά τον κύκλο ζωής του κινητήρα και της γεννήτριάς σας.

Η αναβάθμιση ή αντικατάσταση ενός πίνακα παραμετροποίησης και ελέγχου εξαρτάται από πολλαπλές παραμέτρους. Η ABB μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε την βέλτιστη λύση για την εφαρμογή σας.

Οφέλη

 • Μεγαλύτερη αξιοπιστία και αυξημένος χρόνος λειτουργίας
 • Ενισχυμένη λειτουργικότητα
 • Πλήρης εργοστασιακή υποστήριξη
 • Πλήρης σειρά ανταλλακτικών
 • Περιλαμβάνει αξιολόγηση του σχεδιασμού του υφιστάμενου εξοπλισμού και προσαρμογή στο νέο σύστημα

Περισσότερες πληροφορίες


Αναβαθμίσεις αυτόματων ρυθμιστών τάσης για σύγχρονες γεννήτριες

Η υπηρεσία αναβάθμισης του Αυτόματου Ρυθμιστή Τάσης (AVR) έχει σχεδιαστεί για να αποτρέψει την απροσδόκητη διακοπή λειτουργίας της γεννήτριας λόγω δυσλειτουργίας του AVR, καθώς και για την παροχή συνεχούς τεχνικής υποστήριξης. Αντί να αντικαταστήσουμε τον παλιό AVR με μια πανομοιότυπη μονάδα, προσφέρουμε αναβαθμίσεις με τον νέο UNITROL® AVR.

Αναβαθμίσεις δρομέα για κινητήρες και γεννήτριες GBA

Η αναβάθμιση του δρομέα ενός κινητήρα ή μιας γεννήτριας κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης συντήρησης L4 είναι μια χρονικά και οικονομικά αποδοτική ευκαιρία για τη βελτίωση μιας εγκατάστασης. Η τελευταία τεχνολογία ρότορα διαθέτει βελτιωμένη θερμική και μηχανική αντοχή για μεγαλύτερη αξιοπιστία. Ανάλογα με την εγκατάσταση, μπορεί να παραταθεί τη διάρκεια ζωής του δρομέα κατά περίπου 15% αυξάνοντας την ισχύ εξόδου πάνω από 5%.

Οφέλη

 • Αυξημένη αξιοπιστία και κύκλος ζωής μέσω υψηλότερης θερμικής αντίστασης και βελτιωμένου μηχανικού σχεδιασμού
 • Υψηλότερη ισχύς εξόδου λόγω βελτιωμένου σχεδιασμού
 • Μειωμένο κόστος ιδιοκτησίας χάρη στην επιμήκυνση της διάρκειας ζωής και την αυξημένη απόδοση της επένδυσης
 • Βελτιστοποιημένη αξιοποίηση του χρόνου συντήρησης με την αναβάθμιση της εγκατάστασης κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου χρόνου συντήρησης

Περισσότερες πληροφορίες


Σύστημα Brush-lifting

Η αναβάθμιση των δακτυλοφόρων κινητήρων με της ΑΒΒ με το σύστημα brush-lifting, μειώνει σημαντικά τη φθορά των ψήκτρων και των δακτυλίων ολίσθησης, περιορίζει το κόστος συντήρησης και ενισχύει την αξιοπιστία. Μπορεί να τοποθετηθεί σε νέους engineered κινητήρες με δακτυλίους ολίσθησης ΑΒΒ ή να μετεγκατασταθεί σε υπάρχοντες κινητήρες (απαιτείται προηγούμενος μηχανικός έλεγχος).

Οφέλη

 • Υψηλότερος χρόνος λειτουργίας παραγωγής
 • Χαμηλότερο κόστος συντήρησης και ανταλλακτικών
 • Μεγαλύτερoς κύκλος ζωής του κινητήρα
 • Διάταξη των ψήκτρων ανεξάρτητα από το φορτίο

Περισσότερες πληροφορίες

 


Αναβάθμιση δρομέα διέγερσης

Παρουσιάζεται νέος δρομέας διέγερσης για αντικατάσταση στους κινητήρες και τις γεννήτριες AMS 1000 - 1250 και GBA 800 - 1250 με στόχο την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της διαθεσιμότητας.

Οφέλη

 • Υψηλή αξιοπιστία με βελτιωμένο σχεδιασμό τυλιγμάτων
 • Βελτιωμένος μηχανικός σχεδιασμός βάσει ανάλυσης FMEA
 • Βελτιωμένος σχεδιασμός ψύξης
 • Απλοποιημένη αντικατάσταση των περιστρεφόμενων εξαρτημάτων ανόρθωσης για μειωμένο χρόνο διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης

Περισσότερες πληροφορίες


Capital ανταλλακτικά

Κάθε δρομέας, στάτης άλλα capital ανταλλακτικά κατασκευάζονται συνήθως κατόπιν παραγγελίας. Αυτό σημαίνει ότι τα εν λόγω εξαρτήματα έχουν σημαντικά μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης από τα συνήθη ανταλλακτικά. Όταν ο απροσδόκητος χρόνος διακοπής λειτουργίας πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο, τα capital ανταλλακτικά παρέχουν τη βάση για τη μεγιστοποίηση της λειτουργικής διαθεσιμότητας. 

Η ΑΒΒ μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε το βέλτιστο capital ανταλλακτικό, πραγματοποιώντας επιθεωρήσεις  στο χώρο και διαγνωστικές μελέτες στους κινητήρες και τις γεννήτριες. 

Οφέλη

 • Ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης
 • Ελαχιστοποίηση των απωλειών στη παραγωγή σε περίπτωση βλάβης
 • Χρήση ενός και μόνο εξαρτήματος ως capital ανταλλακτικό για πολλούς κινητήρες και γεννήτριες
 • Βέλτιστη συνολική στρατηγική διαχείρισης κινδύνου

Περισσότερες πληροφορίες


Retrofit kits

Τα retrofit kits της ΑΒΒ για κινητήρες και γεννήτριες σας επιτρέπουν να προσθέσετε νέα χαρακτηριστικά στις γεννήτριές σας που θα βελτιώσουν τη συντήρηση και θα παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού σας.

Οφέλη

 • Βελτιωμένη παρακολούθηση της κατάστασης
 • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού
 • Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση των κιτ
 • Πλήρης υποστήριξη από τον κατασκευαστή

Παραδείγματα retrofit kit για γεννήτριες υψηλής τάσης για κινητήρες ντίζελ και αερίου:


Ανταλλακτικά

Όταν ένας κινητήρας ή μια γεννήτρια πρέπει να αντικατασταθεί, σας βοηθάμε να επιλέξετε το βέλτιστο ανταλλακτικό με τα σωστά χαρακτηριστικά για τον εξοπλιαμό σας, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετάβαση από το παλιό στο νέο προϊόν.

Περισσότερες πληροφορίες


Χρήσιμοι σύνδεσμοι και διαθέσιμα αρχεία

Αξίζει να δείτεLoading documents
Select region / language

Δημοφιλείς σύνδεσμοι