Zastosowania zasilaczy UPS w centrach przetwarzania danych — ochrona serwerów

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

W centrum przetwarzania danych głównym celem zasilacza UPS jest ochrona serwerów. Zasilacz UPS może być ulokowany centralnie lub obok każdego rzędu serwerów („koniec rzędu szaf”).

W większości przypadku koncepcja scentralizowanej ochrony zasilania jest słuszna w dużych centrach przetwarzania danych, natomiast w koncepcja rozproszonej ochrony zasilania może znajdować zastosowanie w małych centrach danych lub w dużych centrach danych o zdecentralizowanych potrzebach w zakresie ochrony zasilania.

Koncepcja bloków konstrukcyjnych umożliwia stosowanie różnych rozwiązań do ochrony zasilania dla centrów przetwarzania danych.

Rozproszone rozwiązania do ochrony zasilania dla centrów przetwarzania danych — zasilacze UPS na końcu rzędu szaf

Pobór energii jednego rzędu szaf serwerowych może się wahać od 20 kW do kilkuset kW. Jedynie modułowy zasilacz UPS może być dostosowywany do zmian poboru energii rosnącej infrastruktury.

Scentralizowane rozwiązania do ochrony zasilania dla centrów przetwarzania danych — serwery z podwójnym zasilaniem

Infrastruktura zasilająca warstwę 4.

Przykładowy scenariusz odniesienia – warstwa 4. o mocy 1200 kW – ilustruje jeden ze sposobów, w jaki można wykorzystać zasilacz Conceptpower DPA 500 firmy ABB do budowy wysoce wydajnej infrastruktury. Każdy system cechuje redundancja n+1. Elastyczność systemu umożliwia zwiększanie lub zmniejszanie mocy w razie potrzeby.

Skalowalność do 3 MW

Elastyczność systemu umożliwia zwiększanie lub zmniejszanie mocy. Można dodawać kolejne moduły i jednostki aż do mocy 3 MW.
W konfiguracji równoległej może pracować nawet 10 niezależnych modułów UPS (PowerWave 33), tworząc system o mocy do 5 MW. We wszystkich konfiguracjach równoległych każdy moduł UPS działa niezależnie, ale jest zsynchronizowany z pozostałymi. Korzystając ze skalowalnej architektury zasilacza PowerWave 33, można również łatwo wdrożyć modułowy i w pełni redundantny system UPS.
Można również zainstalować średnionapięciowy zasilacz UPS-I, aby zabezpieczyć zasilanie całego centrum przetwarzania danych lub tylko serwer i obciążenia mechaniczne. Zainstalowanie zabezpieczenie UPS na poziomie średniego napięcia zapewnia najbardziej efektywną energetycznie konfigurację oraz umożliwia zlokalizowanie instalacji poza głównym budynkiem centrum przetwarzania danych.

Przydatne łącza

Powiązane produkty

Loading documents
Select region / language