Veri merkezleri için diğer güç koruma uygulamaları

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Mekanik yük koruması

Mekanik tesisin ve özellikle soğutma sistemlerinin güvenilirliği, genel veri merkezi kullanılabilirliği için kritik öneme sahiptir
ABB, bu kaynaklara bağlı zor motor yükleri için endüstriyel olarak sınıflandırılmış, uygun UPS'lere ve gerilim düzenleyicilere sahiptir.

Güç faktörü ve harmonik düzeltme

Dağıtım şebekesi, soğutma tesisindeki doğrudan bağlı motorların, motor sürücülerindeki harmoniklerin ve hatta bazı sunucu yüklerinin ve UPS'lerin neden olduğu zayıf güç faktörü için para cezası uygulamaktadır. Kapasitörler kullanarak standart güç faktörü düzeltmesi uygulamak, özellikle acil durum jeneratörlerinin kurulu olduğu veri merkezlerinde zordur. Bazı sunucu yükleri, özellikle yoğun bir şekilde yüklendiğinde, acil durum jeneratörleri için özel bir sorun olan “ileri güç faktörü”ne neden olabilir.
ABB PCS100 RPC (reaktif güç düzenleyici), veri merkezi uygulamalarındaki güç faktörü ve düşük mertebeli harmonikleri düzeltmek için idealdir.
Loading documents

İlgili bağlantılar

İlgili ürünler

Select region / language