Προσαρμογέας ControlNet FCNA-01

O προσαρμογέας FCNA-01 ControlNet adapter είναι μια συσκευή μέσω της οποίας ένας ρυθμιστής της ABB συνδέεται σε ένα δίκτυο ControlNet. Υποστηρίζει προφίλ ρυθμιστών στροφών ODVA AC/DC ή προφίλ ρυθμιστ΄νω της ABB. Αυτός ο προσαρμογέας είναι συμβατός με όλες τα πρότυπα που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο του ControlNet.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Ο προσαρμογέας FCNA-01 είναι συμβατός με τους ρυθμιστές:

Loading documents
Select region / language