Przemienniki częstotliwości do aplikacji napędowych w przemyśle wodnym i wodno-ściekowym

Zapewniamy niezakłócony przepływ wody w najbardziej efektywny sposób


Procesy związane z prowadzeniem gospodarki wodno-ściekowej muszą być wydajne i niezawodne. Pompy, przenośniki i inne urządzenia napędzane silnikami wykorzystują do działania energię elektryczną. Optymalizacja związanych z tym procesów powinna być względnie prosta. Nasze napędy o zmiennej prędkości i skalowalne sterowniki programowalne posiadają wbudowane funkcje regulacji przepływu, ciśnienia i poziomu; są także w stanie zmierzyć ilość zaoszczędzonej energii

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Najnowsze informacje

Nasza oferta

Dowiedz się więcej

Loading documents
Select region / language