Elektrifikacija

Ispisujemo budućnost sigurne, inteligentne i održive elektrifikacije.

ABB Elektrifikacija nudi širok asortiman proizvoda, digitalnih rješenja i usluga, od rasklopnih uređaja do utičnice što omogućujue sigurnu, inteligentnu i održivu elektrifikaciju.
Ponuda uključuje digitalne i umrežene inovacije za niski i srednji napon, uključujući infrastrukturu za električna vozila, solarne invertere, modualrne transformatorske stanice, automatizaciju distribucije, zaštitu napajanja, opremu za zaštitu elektroinstalacija, sklopne uređaje, kućišta, kabele, senzore i kontrolu.

ABB digitalno povezuje rješenja i usluge koje omogućuje ABB Ability ™

Inovativna rješenja - u segmentima gdje ih trebate

Distribucijski kanali

Saznajte više

ABB Ability™

Saznajte više

ABB Connect aplikacija

Preuzmite aplikaciju

Vodič kroz proizvode i servisne usluge

Select region / language