Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

95 let od prvního patentu na jističe

Věděli jste, že je to už 95 let, co se začala psát historie moderních jističů? Převratný vynález v elektroinstalacích tenkrát světu přinesla firma Stotz, která je dnes známá jako ABB Stotz-Kontakt

V roce 1923 sestavil Hugo Stotz tepelnou a magnetickou spoušť do jediného přístroje a vynalezl tak nový první jistič, který představoval revoluci v elektrických instalacích. Tento prvek bylo možno normálním způsobem našroubovat do běžného pojistkového držáku a po aktivaci (vypnutí) jej znovu nastavit do původního stavu (resetovat) a znovu použít.

Tyto první jističe (MCB) tak znamenaly obrovský skok v domovních elektroinstalacích a nahradily původní porcelánové pojistky. Problém pojistek byl v tom, že při větším množství proudu se kovový drát v pojistkách roztavil a pojistka musela být vyměněna pokaždé, když k takovému výkyvu došlo.

Vynález byl tedy na světě. První jističe se od tehdejších pojistek vzhledově až tak výrazně nelišily. Bylo to dáno tím, že musely pasovat do stejné zdířky jako pojistky. Až mnohem později byl design jističů upraven pro montáž na dnešní DIN lišty, které dnes v rozvodnicích převážně používají.

Žádná dnešní domovní elektroinstalace se nedokáže bez instalačních jističů obejít. Díky nim mohou ledničky, pračky a další domácí spotřebiče fungovat bezpečně, protože instalační jistič detekuje nežádoucí proudy a do 10 milisekund elektrický obvod přeruší. To je 10x rychleji, než mrknete okem. V té chvíli je jistič vystaven intenzivnímu teplu v rozmezí od 5 000 do 6 000 °C, což je teplota, která taví i horniny.

Více než 90 let vývoje, výroby a inovací.

V roce 1918 se tehdejší společnost Stotz-Kontakt stala součástí BBC. Sloučením společností Elektriska Aktiebolaget a BBC pak v roce 1988 vzniká ABB. Od doby prvního vynálezu instalačního jističe jich firma dnes známá jako ABB Stotz-Kontakt vyrobila přes miliardu. Výrobní závod je v německém Heidelbergu a ročně produkuje více než 40 milionů jističů. Kromě jističů společnost vyrábí mnoho dalších výrobků pro elektrické instalace, automatizaci budov.

Historie jističů v obrazech

Kontaktujte nás