Nyhetsarkiv

  • • ABBs løsninger for automatisering, elektrifisering og digitalisering skal benyttes i det norske karbonfangst -og lagringsprosjektet • Prosjektet akselererer industriell avkarbonisering og fjerning av CO2 med transport og permanent lagring i reservoarer 2600 meter under havbunnen • Planer for lagring av over fem millioner tonn CO2 per år, tilsvarende utslippene fra 1 million

  • – Et nytt whitepaper fra ABB beskriver hvordan elektrifisering av drivlinjer i industrielle kjøretøy, transportmidler og fartøy gir langt bedre energieffektivitet – Transport av personer, varer og råmaterialer står for nærmere 30 prosent av globale CO2-utslipp – Elektriske motorer kan ha en virkningsgrad på over 95 prosent mens dieselmotorer kun oppnår 45 prosent under optimale

  • Orkland kommune ligger vest for Trondheim og er med sine 18 500 innbyggere Trøndelags femte største kommune. Kommunen ble etablert i 2020 ved en sammenslåing av Orkdal, Meldal, Agdenes og en del av Snillfjord kommune. Nå har Orkland tatt i bruk en digital tjeneste fra ABB som strømmer sanntidsdata fra driftskontrollsystemet for vann og avløp (VA). - I likhet med andre bransjer, kan også kommunale

  • • ABB presenterer fremtiden for distribuerte kontrollsystemer (DCS) som avgjørende for å møte den økende etterspørselen etter energi, vann og avløp og varer på en bærekraftig måte • Lanserer dokument som skisserer hvordan fremtidens DCS vil hjelpe ulike bransjer med digital omstilling og oppnå høyere sikkerhet, effektivitet, produktivitet og bærekraft •

  • Veas har tatt i bruk en digital tjeneste (Software-as-a-Service) hvor sanntidstidsdata fra styringssystemet ABB System 800xA på renseanlegget strømmes til en skybasert ABB Ability-løsning. Brukere kan lage egne, tilpassede dashboards med oppdaterte data til en hver tid. Dette gjør at brukere kan se gjeldende status og oppdage uønsket utvikling tidlig. Visualisering og analyseverktøy bidrar til

  • ABB har blitt tildelt exidas IEC 62443-2-4 sertifikat, en høythengende anerkjennelse av evnen til å levere datasikkerhetstjenester for kontrollsystemer. Sertifiseringen følger en streng prosess, der ABB måtte fremlegge skriftlige prosedyrer for utførelse av tjenestene definert i standarden. ABB må også kunne dokumentere at ansatte som utfører tjenestene har nødvendig ekspertise og er opplært til å

  • Vafos Pulp i Kragerø produser ubleket masse til papproduksjon. Den energikrevende tørkeprosessen endres fra olje til elektrisitet, noe som reduserer anleggets karbonutslipp kraftig. Selskapet vil erstatte en ni megawatt (MW) oljefyrt kjele med elektrisk tørking, styrt av ABB-teknologi. Massefabrikken i Kragerø, som produserer 80 000 tonn masse hvert år, vil fra sommeren 2022 eliminere 14 000 tonn

  • ABB was earlier awarded the contract to supply the safety and automation system (SAS) as well as a simulator to the Johan Castberg offshore platform. Equinor has now raised the ambition and awarded ABB a contract for the design and implementation of solutions for an even higher degree of automation. «ABB is very pleased that Equinor is challenging the current level of autonomy in the oil and gas

  • Global industri akselererer investeringer i energieffektivitet de neste fem årene ettersom det avgjørende kappløpet mot «Net Zero» (netto null) intensiveres, viser en ny undersøkelse. Energy Efficiency Investment Survey 2022 kommer i kjølvannet av en fersk FN-rapport som ber om samordnet handling fra land for å kutte klimagassutslipp i raskere. Den globale undersøkelsen, utført av Sapio Research,

  • ABB og Eviny har samarbeidet om de første installasjonene av ABBs Terra 360, verdens raskeste ladestasjon. ABBs Terra 360 er nå tilgjengelig hos Eviny for bruk av Norges raskt voksende elbilpark, på Oasen kjøpesenter i Bergen og på Geilo. Pilotinstallasjonene, som vil bli etterfulgt av en mer utbredt utrulling over hele Norge og Sverige, fungerer som en ytterligere demonstrasjon av ABBs

Select region / language