Προγνωστική συντήρηση ABB Ability™ για κινητήρες και γεννήτριες


Η υπηρεσία ABB Ability Predictive Maintenance, βελτιστοποιεί τη συντήρηση τόσο των γεννητριών πετρελαίου και φυσικού αερίου, όσο και των σύγχρονων κινητήρων και γεννητριών. Χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση, σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες συνδυάζει τις πληροφορίες που προέρχονται από τον  πελάτη, με προηγμένες αναλυτικές τεχνικές για τη δημιουργία του βέλτιστου πλάνου συντήρησης. Αυτό διασφαλίζει ότι οι σωστές ενέργειες γίνονται τη σωστή στιγμή και για τους σωστούς λόγους.

Το πρόγραμμα ABB Ability Predictive Maintenance συνδυάζει την παρακολούθηση της κατάστασης, την επιτόπια οπτική επιθεώρηση και το πρόγραμμα ανάλυσης προσδοκώμενης διάρκειας ζωής, για να κάνει τον προγραμματισμό της συντήρησης πιο εύκολο.

Οφέλη

 • Υψηλότερος χρόνος λειτουργίας
  • Ελαχιστοποίηση απρογραμμάτιστων διακοπών
  • Μεγαλύτερα διαστήματα μεταξύ των αφαιρέσεων δρομέα
  • Αποφυγή δευτερογενών ζημιών
  • Ευθυγράμμιση των εργασιών συντήρησης με τα προγραμματισμένα σταματήματα του εργοστασίου 
 • Μειωμένο κόστος συντήρησης
  • Η συντήρηση γίνεται μόνο όταν κριθεί απαραίτητο
  • Τα εξαρτήματα αντικαθίστανται μόνο όταν χρειάζεται
  • Η οπτική επιθεώρηση του πυρήνα του στάτη, του πυρήνα του δρομέα και των περιελίξεων γίνεται χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί ο δρομέας


Χρήσιμοι σύνδεσμοι και διαθέσιμα αρχείαLoading documents


Σχετικές υπηρεσίες

Select region / language

Δημοφιλείς σύνδεσμοι