Säkerhet i fastighet

Allt under kontroll, var du vill

Att göra byggnader smartare stannar inte vid att fjärrstyra rumstemperaturer eller automatisk styrning av belysning. Ett fullt integrerat system erbjuder inte bara bekvämlighet. Det gör även byggnaderna säkrare och mer energi- och kostnadseffektiva. Dessutom ger ABB:s Ability™-programvara en komplett översikt över dina smarta byggnader oavsett var man befinner sig eller tid på dygnet.

Nödbelysning

Följ med oss och ligg steget före inom säkerhet. Håller ni på att planera, installera, styra eller förnya er nödbelysning? Hos oss finns alltid smarta produkter, system och tjänster som är användarvänliga och högaktuella. Från kontorsbyggnader, hotell, skolor och sjukhus till arenor, fabriker och tågstationer ger vår nödbelysning trygghet dygnet runt för dig, dina besökare och dina anställda.

Vårt erbjudande nödbelysning

Överspänningsskydd

Blixtnedslag eller nätverksstörningar kan orsaka stora skador på tv-apparater, bild- och ljudsystem. ABB skyddar dina elektroniska enheter effektivt mot överspänning. Huvuddelen av skadefallen kan härledas bakåt till oförutsedda spänningsvariationer i kraftnät och i telefon-, tv- och radiokablar eller bussledningar för fastighetsautomation. Därför måste tillförlitligt skydd mot överspänning innefatta alla möjliga åtkomstpunkter. Det skyddar inte bara mot skador på egendom och dataförluster, utan även mot möjliga bränder och personskador. ABB:s överspänningsskydd med QuickSafe-teknik identifierar temperaturökningar mycket snabbt och skyddar dina elektroniska system om temperaturen når värden som anses vara farliga. Med hjälp av ett integrerat reservsystem ger överspänningsskyddet fortfarande omfattande säkerhet även vid slutet av sin livslängd.

Vårt erbjudande överspänningsskydd
Our offering for UL and IEC markets

Jord- och åskskydd


ABB:s jord- och åskskyddslösningar tillverkas för industri, handel och kraftbolag och omfattar standarderna IEC/EN, NFC, UL och NFPA. Med forsknings- och utvecklingscenter i Frankrike, Storbritannien och USA säkerställer vi att våra produkter och tjänster uppfyller kundens behov för att skydda liv, egendom och elektroniksystem mot åska och jordfelströmmar. Du drar nytta via våra jord- och åskskyddslösningar genom ökad säkerhet med normuppfyllande produkter, tillförlitliga och högkvalitativa tillverkade komponenter, låga installationskostnader genom smart design och tjänstesupport samt teknisk rådgivning.

Our offering earthing & lightning protection
Our offering grounding protection 

Skydd mot strömlednings- och ljusbågsfel

Vi lär oss tidigt att elektriska apparater måste hanteras försiktigt, t.ex. att inte kombinera elektricitet och vatten. Missbruk och felaktig hantering av elektriska apparater kan leda till kropps- och egendomsskador, så det finns ännu mer att väga in för att hålla miljön i din fastighet och människorna som befinner sig i den säkra. Kortslutningar och överlast kan påverka den elektriska kretsen och orsaka skador på elinstallationen. 
Med dvärgbrytare (MCB) kan du skydda dina installationer mot dessa hot, vilket garanterar tillförlitlighet och manövreringssäkerhet. Jordfelsbrytare (RCCD)skyddar människor från personskador och utrustning från brandrisk. Varje år startar många bränder på grund av fel i elinstallationen och ofta uppstår de som ett resultat av farliga ljusbågsfel. Genom att upptäcka ljusbågsfelen tidigt och koppla från den berörda kretsen erbjuder ljusbågsidentifieringsenheter (AFDD) tillförlitligt och fullständigt skydd för människor och värdefulla tillgångar i alla typer av byggnader. 

Vårt erbjudande normprodukter

Fler smarta lösningar

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language