Προσαρμογέας FEIP-21 Ethernet/IP

Ο FEIP-21 είναι ένας προσαρμογέας EtherNet/IP 2 θυρών που υποστηρίζει προφίλ ρυθμιστών ODVA AC/DC όπως και προφίλ ρυθμιστών ABB. Περιλαμβάνει τον εσωτερικό διακόπτη για Device Level Ring (DLR) εξασφαλίζοντας εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων καθώς δεν χρειάζεται να προμηθευτείτε και να εγκαταστήσετε έναν επιπλέον διακόπτη. Ο προσαρμογέας είναι συμβατός με όλες τις αρχιτεκτονικές των ρυθμιστών στροφών της ABB.

  • Οι δύο θύρες του FEIP-21 δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τοπολογία δακτυλίου ή απλά έναν ενσωματωμένο διακόπτη Ethernet. Ο προσαρμογέας μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα Device Level Ring (DLR),εφεδρική επικοινωνία του EtherNet/IP, που χρησιμοποιεί τοπολογία δακτυλίου χωρίς την χρήση εξωτερικού DLR διακόπτη.
  • Το λογισμικό Drive Composer Pro  μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον προσαρμογέα FEIP-21 για έναρξη λειτουργίας ή συντήρηση σε ρυθμιστές στροφών ABB κοινής αρχιτεκτονικής.

 


 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και διαθέσιμα αρχεία

Ο προσαρμογέας FEIP-21 είναι συμβατός με:

Loading documents
Select region / language