Προσαρμογέας FEPL-02 Ethernet PowerLink

Η κάρτα δικτύου FEPL-02 της σειράς F είναι ένας προσαρμογέας Ethernet PowerLink. Το Ethernet PowerLink είναι ένα προφίλ επικοινωνίας για επικοινωνία Ethernet σε πραγματικό χρόνο. Υποστηρίζει το πρωτόκολλο CiA 402 και το προφίλ ρυθμιστών στροφών της ABB. Επίσης, είναι διαθέσιμες δύο λειτουργίες -για μήκος λέξεων 16-bit και 32-bit αντίστοιχα.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και διαθέσιμα αρχεία

Ο προσαρμογέας FEPL-02 είναι συμβατός με τους ρυθμιστές:

Loading documents
Select region / language