Προσαρμογέας Fena-11 Ethernet

Η κάρτα δικτύου FENA-11 της σειράς F αποτελεί ένα προσαρμογέα, μιας θύρας, που υποστηρίζει διάφορα πρωτόκολλα επικοινωνίας: PROFINET IO, EtherNet/IP και Modbus TCP. Η επιλογή πρωτοκόλλου πραγματοποιείται μέσω μιας παραμέτρου του ρυθμιστή στροφών.

 

PROFINET

Ο προσαρμογέας Ethernet, FENA-11, υποστηρίζει την επικοινωνία βάσει PROFINET IO DP-V1. Με τον προσαρμογέα FENA-01/-11, το δίκτυο PROFINET μπορεί να χρησιμοποιήσει για τα προφίλ συσκευών, είτε το πρωτόκολλο PROFIdrive, είτε το προφίλ ρυθμιστών στροφών της ABB. Επίσης, είναι διαθέσιμες δύο λειτουργίες -για μήκος λέξεων 16-bit και 32-bit αντίστοιχα.

 

EtherNet/IP

Ο προσαρμογέας Ethernet, FENA, λειτουργεί σαν server EtherNet/IP και υποστηρίζει το ODVA AC/DC Drive, ρυθμιστές της ABB και Transparent προφίλ. Υποστηρίζει αμφότερες τις μεθόδους explicit messaging, όπου κάθε χαρακτηριστικό μιας τάξης συσκευών ρυθμίζεται ξεχωριστά, και implicit messaging, με χρήση συσκευών εισόδου και εξόδου.

 

Modbus TCP

Ο προσαρμογέας δρα σαν διακομιστής Modbus TCP με υποστήριξη ρυθμιστών στροφών της ABB και Transparent προφίλ. Υποστηρίζονται κοινοί single and multiple καταχωρητές function codes read/write. 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και διαθέσιμα αρχεία

Ο προσαρμογέας FENA-11 είναι συμβατός με τους ρυθμιστές:

Loading documents
Select region / language