Θέλετε να αυξήσετε την ενεργειακή αποδοτικότητα;

Μάθετε πώς οι λύσεις της ΑΒΒ μπορούν να σας βοηθήσουν

Σχεδόν το 70% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τη βιομηχανία προέρχεται από τους ηλεκτρικούς κινητήρες. 

Οι κινητήρες είναι αναπόσπαστος εξοπλισμός κάθε επιχείρησης καθώς κινούν αντλίες, ανεμιστήρες, ταινοδρόμους και οποιοδήποτε είδος μηχανήματος λειτουργεί εξαρτώμενο από περιστροφική ισχύ. Αυτοί οι κινητήρες είναι το κλειδί για να μειώσετε την ενεργειακή κατανάλωση και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ή ακόμα και να βρείτε λύσεις περισσότερο ενεργειακά αποδοτικές για τους πελάτες σας.

Μοιραστείτε αυτήν τη σελίδα

Ο ρόλος των κινητήρων και των ρυθμιστών στροφών

ABB_picto_48x48_14_globe_0780-Small

Οι ηλεκτροκινητήρες καταναλώνουν πάνω από το 45% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας

 

ABB_picto_48x48_03_Drive_Motor_0875-Small

Μόνο το 23% των βιομηχανικών κινητήρων παγκοσμίως είναι εξοπλισμένοι με ρυθμιστές στροφών

ABB_picto_48x48_04_chart_decreasing_0135-Small

10% μείωση της παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με κινητήρια συστήματα ενεργειακής απόδοσης

drives-energy-efficiency-pictogram3

Εκτιμάται ότι περίπου το 50% των βιομηχανικών κινητήρων θα επωφελούνταν αν συνοδεύονταν από ρυθμιστή στροφών

drives-energy-efficiency-pictogram4

Σε υπάρχοντα κινητήρα που οδηγεί αντλία, ανεμιστήρα ή συμπιεστή, η προσθήκη ενός ρυθμιστή στροφών, μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας κατά 25%

environment

Η αλλαγή έστω ενός κινητήρα μπορεί να κάνει τη διαφορά

Η ενεργειακή αποδοτικότητα αποδίδει

 

Το κόστος προμήθειας ενός ABB κινητήρα υψηλής απόδοσης και ενός ρυθμιστή στροφών είναι ένα μικρό ποσοστό συγκριτικά με την ενέργεια που καταναλώνεται από τον εξοπλισμό αυτό κατά τη διάρκεια ζωής του.

Η πρόσθετη τιμή αγοράς του κινητήρα υψηλής απόδοσης της ΑΒΒ και του κινητήρα μεταβλητών στροφών είναι μόλις μερικά τοις εκατό σε σύγκριση με την ενέργεια που δαπανάται για τη λειτουργία του εξοπλισμού καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του. H επένδυση προμήθειας ρυθμιστών στροφών και κινητήρων υψηλής απόδοσης αποσβένεται σε 1-3  χρόνια. Σε ορισμένες περιπτώσεις η απόδοση της επένδυσης (ROI) των VSD μπορεί να έρθει μέσα σε λίγους μήνες.

Έχουμε μεγάλες δυνατότητες εξοικονόμησης της κατανάλωσης ενέργειας του κύκλου ζωής!

Τα βασικά στοιχεία των εξόδων για το σύνολο του κύκλου ζωής ενός μηχανικά ελεγχόμενου αντλητικού συστήματος

Πρότυπα ελάχιστης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (MEPS)

Τα MEPS (Πρότυπα ελάχιστης Ενεργειακής Αποδοτικότητας) για τους κινητήρες χαμηλής τάσης έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη προσπάθεια των χωρών να επιτύχουν τους στόχους τους όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Τα MEPS οδήγησαν σε συνολική αύξηση της απόδοσης των κινητήρων και διευκόλυναν τη σύγκριση των επιπέδων απόδοσης μεταξύ των κατασκευαστών.

Αυτά τα οφέλη ώθησαν πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο να υιοθετήσουν τα δικά τους MEPS. Ωστόσο, οι απαιτήσεις διαφέρουν μεταξύ των χωρών.

Κατεβάστε το PDF

Χαρτοφυλάκιο ψηφιακών λύσεων

 

Το ευρύ χαρτοφυλάκιο ψηφιακών λύσεων της ΑΒΒ, βασίζεται στην cloud πλατφόρμα ABB Ability™ και συνδυάζει την τεχνογνωσία με την τεχνολογία, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να αυτοματοποιήσουν τις λειτουργίες τους,  με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του εξοπλισμού τους αλλά και τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Οι υπηρεσίες Condition Monitoring προσφέρουν μέσα από τα λειτουργικά δεδομένα του κινητήριου συστήματος αναλύσεις σχετικές με την ενεργειακή του κατανάλωση με απώτερο σκοπό τις σχετικές εξοικονομήσεις.

 

ABB Ability™ Condition Monitoring για powertrains

ABB Ability™ Digital Powertrain - Condition Monitoring για κινητήρες και γεννήτριες υψηλής τάσης

ABB Ability™ Digital Powertrain - Condition Monitoring για ρυθμιστές στροφών (EN)

 

Η υπηρεσία Ενεργειακής Αξιολόγησης της ΑΒΒ παρέχει μια λεπτομερή εικόνα της απόδοσης των εφαρμογών που τις οδηγεί ένας κινητήρας, βοηθώντας στη λήψη καλύτερων αποφάσεων σχετικά με τους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας, τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, και την ενίσχυση της  βιωσιμότητας μιας εταιρείας.

Ενεργειακή αξιολόγηση

 

 

Εργαλεία

Γίνετε μέλος στο Κίνημα Ενεργειακής Αποδοτικότητας

Η ενεργειακή αποδοτικότητα δεν είναι ένα "αν", αλλά ένα "πρέπει". Είναι μια απλή και αποτελεσματική λύση για το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής.

Το Κίνημα Ενεργειακής Αποδοτικότηταςσυγκεντρώνει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο τη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου και αποδοτικού μέλλοντος, ενώ παράλληλα αναδύονται ολοένα και σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και του κόστους στη βιομηχανία.

Προχωράμε μπροστά. Αλλά με τη βοήθειά σας μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο!

Videos

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και διαθέσιμα αρχεία

SUCCESS STORY
Οι κινητήρες και οι ρυθμιστές στροφών της ΑΒΒ, στο Μεξικό, διατηρούν τα πουλερικά, εξοικονομώντας παράλληλα ενέργεια
Loading documents
Select region / language