Installationsmaterial

Flexibelt och enkelt att installera

ABB:s installationsmaterial är konstruerat för att passa alla olika installationssituationer du dagligen ställs inför.

Med ett fåtal modeller av dosor och tillbehör, är det möjligt att utföra alla installationsarbeten. Dosorna har ett brett användningsområde och kan användas vid olika installationer och byggmaterial.

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Vårt erbjudande

Filmer

Select region / language