Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Procesu automatizācija

Procesu automatizācijas biznesā galvenā uzmanība tiek pievērsta tam, lai nodrošinātu klientus ar produktiem un risinājumiem rūpniecisko procesu instrumentācijai, automatizācijai un optimizācijai.

Nozares, kas tiek apkalpotas ir naftas un gāzes, ķīmijas un farmācijas un jūras. Galvenie klientu ieguvumi ietver uzlabotu produktivitāti un enerģijas ietaupījumus.

Divīzijas portfolio

Par procesu automatizācijas nozarēm

Par procesu automatizācijas servisu

Noderīgi