Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Rūpnieciskā automatizācija

Rūpnieciskās automatizācijas biznesā galvenā uzmanība tiek pievērsta tam, lai nodrošinātu klientus ar produktiem un risinājumiem rūpniecisko procesu instrumentācijai, automatizācijai un optimizācijai.

Nozares, kas tiek apkalpotas ir naftas un gāzes, ķīmijas un farmācijas, celulozes un papīra, metāla un minerālvielu, jūras un turbokompresoru. Galvenie klientu ieguvumi ietver uzlabotu produktivitāti un enerģijas ietaupījumus.

Divīzijas portfolio

Par procesu automatizācijas nozarēm

Par procesu automatizācijas servisu

Jaunākie realizētie projekti Latvijā

  • Dalītās vadības sistēmas (DCS) un SRS jaunajai Fortum koģenerācijas stacijai Jelgavā, Latvijā;
  • Rīgas ūdens Daugavgrīvas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas automatizācijas un elektrifikācijas modernizācija un rekonstrukcija.

Noderīgi