Grid Automation - inteligentní řešení distribuce energie

Automatizace sekundární distribuční sítě je klíčovým přispěvatelem a předpokladem pro budování inteligentních sítí

Provozovatelé distribuce energie čelí stále rostoucím požadavkům na účinnost a kvalitu dodávek. Pro splnění těchto požadavků musí provozovatelé zavést automatizaci v celé síti.

ABB již desetiletí řídí vývoj pokročilých produktů a systémů ochrany, dohledu, kontroly a správy pro celý proces dodávky energie. Jako předchůdce také ve vývoji a výrobě primárního zařízení je ABB schopna vytvořit nejlepší integraci mezi primární a sekundární distribucí, aby se posunula směrem k efektivnějším a spolehlivějším sítím.

Investice do automatizace distribuční soustavy zvyšují efektivitu provozu a kvalitu energetické sítě, bezpečnost personálu a prodlužují životnost dřívějších investic.

Rozsah

  • Automatizace v celé síti

Klíčové výhody

  • Škálovatelná řešení - od základního monitorování po pokročilé funkce ochrany
  • Nejpokročilejší detekce zemních poruch a ochrana na trhu
  • Řešení dostupná pro nové i stávající instalace, které splňují požadavky všech typů distribučních sítí
  • Hotová řešení pro integraci dat sekundární rozvodny do systému SCADA nebo DMS

Řešení flexibilní chytré distribuce

Řešení ABB pro inteligentní distribuci energie jsou postavena na inteligentních produktech pro
  • Ochranu a kontrolu
  • Měření
  • Monitorování
  • Komunikace

Existují řešení pro městské, venkovské a smíšené rozvodné sítě.

Rozvodny sekundární distribuce


Inteligentní distribuční řešení lze použít na nové sekundární rozváděče, kruhové hlavní jednotky (RMU), odpínače / vypínače na sloupu nebo vypínače na zátěži, nebo je lze použít jako nákladově efektivní upgrade stávající instalace.

Inteligentní ovládací skříně

Inteligentní řídicí skříně ABB jsou založeny na standardizovaných řešeních připravených k nasazení. Existují varianty skříně jak pro horní vedení, tak pro podzemní kabelové sítě. Skříně jsou vhodné pro všechny aplikace, od monitorování až po vyspělejší řešení s přesnými měřeními a ochrannými funkcemi.

Ochranná a kontrolní zařízení


Naše komplexní produktové portfolio umožňuje přesná měření, která zajišťují škálovatelné monitorování, ovládání a ochranu. Naše standardní řešení zahrnují bezpečnou komunikaci, centralizovaný dohled a správu uživatelských účtů prostřednictvím nákladově efektivních veřejných sítí.

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Nabízíme

Inteligentní distribuční řešení od ABB jsou dostupná pro nové i stávající instalace a jsou připravena k nasazení. Nabídka zahrnuje širokou škálu produktů, jako jsou inteligentní ovládací skříňky včetně ochranných a ovládacích relé a komunikačních zařízení. V nabídce jsou také kompletní řešení inteligentní distribuce, kde inteligentně integrujeme naše zařízení do rozvaděčů a RMU nebo dodáváme kompletní inteligentní kompaktní sekundární rozvodnu (CSS).

Chcete vědět více?

Loading documents

Dále nabízíme

Select region / language