Energetyka słoneczna

Wyzwania klientów

W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił szybki wzrost mocy instalacji fotowoltaicznych (PV) i trend ten nadal się utrzymuje. Niemniej jednak branża solarna napotyka na istotne wyzwania, które będą musiały być pokonane. Dotyczy to między innymi konieczności konkurowania z tanią energią wytwarzaną z paliw kopalnych oraz coraz częściej także z innymi odnawialnymi źródłami energii. Problemem są też malejące dopłaty rządowe oraz integracja instalacji fotowoltaicznych z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi. Wysoka wydajność, elastyczność i niezawodność instalacji PV są zatem kluczowymi czynnikami sukcesu.

Odpowiedź ABB

ABB odpowiada na wyzwania stojące przed tym dynamicznie rozwijającym się segmentem rynku energii, oferując kompleksowe pakiety produktów, systemów i rozwiązań wraz łańcuchem wartości dla instalacji PV umożliwiającym wytwarzanie, przesył i dystrybucję energii solarnej zarówno w układach podłączonych do sieci (on-grid) jak i lokalnych (microgrid).

Aparatura średniego napięcia produkcji ABB do instalacji solarnych obejmuje kompletną gamę rozdzielnic, modułów magazynowania energii, kompaktowych stacji rozdziału wtórnego, napowietrznej aparatury rozdzielczej i jej elementów, a także wnętrzowe wyłączniki z izolacją powietrzną zdolne do wyłączania pod obciążeniem. ABB jest pionierem i liderem technologii w zakresie produktów i rozwiązań w segmencie średnich napięć oraz legitymuje się kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w produkcji, instalowaniu i serwisie tych trwałych produktów.

Produkty i rozwiązania z kompleksowej oferty ABB w segmencie średnich napięć mają świadectwa zgodności z wymaganiami wielu norm międzynarodowych, w tym: IEC, IEEE, ANSI, GOST Oferujemy także kompleksowe usługi, takie jak projektowanie i konsultacje, rozbudowy i modernizacje oraz usługi związane z zakończeniem eksploatacji urządzeń.

ABB jest długoterminowym, zaufanym partnerem, z biurami handlowymi i ośrodkami badawczo-rozwojowymi w ponad 100 krajach.

Przydatne linki

Select region / language