Elektrifieringen gör det hållbart att krossa sten

Elektrifieringen gör det hållbart att krossa sten

Med krossat berg byggs framtidens Sverige. Och för att bygga en hållbar framtid är elektrifiering av krossverk och bergtäkter en förutsättning. I Örnsköldsvik lägger några av branschens främsta tillsammans grunden för en mer hållbar infrastruktur- och samhällsbyggnad.

Miljontals ton krossmaterial används varje år till att bygga vägar, järnvägar och byggnader, och till att tillverka asfalt och betong. Ju mer som byggs, desto större blir behovet av krossmassor. Nu ökar kraven på att bryta berg på ett mer hållbart sätt – en omställning som kräver både teknik och samarbete. Örnsköldsviksföretaget Jonsson konstruerar, bygger och levererar mobila krossverk över hela världen, och tillsammans med mångåriga samarbetspartnern El-Centralen, som sköter el och service på krossverken, ökar de nu tempot på elektrifieringsresan.

"Det här är en traditionell men samtidigt nyfiken bransch, intresserad av att prova nya saker. Man efterfrågar fler finesser i krossverken, ställer högre krav på säkerhet och vill minska sitt miljöavtryck genom mer hållbara lösningar", säger Eva-Lotta Hallin Wiklund på Jonsson.

 • ”Vi hjälps åt och försöker vara snabbfotade och lyhörda. I Örnsköldsvik har vi en kultur där vi jobbar tillsammans för varandra och för våra kunder”, säger Johan Andersson på ABB.
 • Det mobila krossverket från Jonsson producerar 400-500 ton krossmassor varje timme. De allra största krossarna kan producera upp mot 1000 ton/h.
 • Bergtäkten är en utmanande miljö, där väder, damm, fukt och vibrationer ställer höga krav på maskinerna. Alexander Olsson på El-Centralen inspekterar utrustningen.

Eldrivna krossverk blir smartare

De enorma krossverk som Jonsson bygger väger upp till 185 ton, men storleken till trots så är tillverkningen ett riktigt hantverk, där El-Centralens långa erfarenhet och djupa kunskap inom elektrifiering är en viktig framgångsfaktor. Att konstruera krossar som klarar den tuffa miljön i en bergtäkt utan att göra avkall på funktionalitet och användarvänlighet, eller drift- och personsäkerhet, är ett komplext arbete. Till skillnad från konkurrenternas krossverk, som vanligtvis är hydrauldrivna, så tillverkar Jonsson enbart eldrivna krossar.

 • Ända sedan 1980-talet har Jonsson gått i bräschen i tillverkningen av eldrivna krossverk, som produceras i företagets anläggning utanför Örnsköldsvik.
 • Inbyggd energimätning i krossverken och möjligheten att ansluta dem till elnätet är två viktiga steg som lägger grunden för en smartare och mer hållbar brytning av krossmassor.
 • Mjukstartaren förlänger motorns livslängd genom att minska de elektriska och mekaniska påfrestningarna.
 • Sentry säkerhetsreläer kan användas i både enkla och mer avancerade säkerhetslösningar.
 • LineStrong linnödstopp är säkerhetsbrytare som aktiveras via lina och monteras på maskiner och delar av transportband som inte kan säkras med skydd.

"En eldriven kross har många fördelar: den är lättare att styra och kan ha fler inbyggda funktioner. Driften av den blir mer ekonomisk, och en eldriven kross kräver dessutom mindre underhåll", säger Alexander Olsson på El-Centralen.

På El-Centralen pågår ett intensivt arbete med att utveckla smartare krossverk. Fler inbyggda funktioner kommer att göra det möjligt att optimera processer och nå bättre verkningsgrad vid brytningen av krossmassor. Dessutom ska det bli enklare att mäta brytningens koldioxidavtryck. Där är ABB med som en möjliggörare genom att leverera lågspänningsutrustning till krossverken, bland annat i form av den smarta effektbrytaren Tmax XT.

 • I Örnsköldsvik driver Jonsson och El-Centralen tillsammans elektrifiering av mobil utrustning för stenkrossning framåt, och det görs med stor lyhördhet för kundernas förslag och önskemål. Sune Olsson jobbar här med en av Jonssons krossverk.
 • Effektbrytare är en av många ABB-produkter i de krossverk som Jonsson och El-Centralen utvecklar och tillverkar.
 • Jonsson, El-Centralen och ABB har ett tätt samarbete. Det handlar både om att driva utvecklingen framåt och om att snabbt bistå kunder med service och reservdelar.

"För att veta måste man mäta. Det är först då man får den kunskap som krävs för att optimera driften och sänka energiåtgången. Därför är inbyggd energimätning, med mjukvara för lasthantering, i krossverken definitivt ett steg i rätt riktning", säger Johan Andersson på ABB.

Hela bergtäkter kan elektrifieras

Men det krävs mer än smarta krossverk för att verkligen ta stenkrossning till framtiden. Det gäller också att skapa möjligheter att driva hela bergtäkter på el, täkter som i allt högre utsträckning blir mobila, lokaliserade nära behovet av krossmassor. Även om det är effektivt ur kostnads- och transportsynpunkt, och minskar påverkan på miljön, så drivs fortfarande den absoluta majoriteten av de mobila krossverken av dieseldrivna generatoraggregat. Ett stort krossverk förbrukar lika mycket diesel per vecka som en bil normalt använder på flera år.

"I takt med att kraven på att avläsa klimatavtryck i bygg- och infrastrukturprojekt ökar så ökar också efterfrågan på helt elektrifierade bergtäkter. Att minska dieseldriften och i stället ansluta krossverken till elnätet är ett viktigt steg för en smartare och mer hållbar brytning. ABB har produkterna för att göra detta möjligt", säger Johan Andersson.

Därför har El-Centralen utvecklat mobila distributionsskåp som gör det möjligt att koppla krossverk mot elnätet – fullpackade med ABB-produkter.

Alexander Olsson och hans kollegor på El-Centralen har utvecklat ett mobilt distributionsskåp som gör det möjligt att koppla in krossverken mot elnätet.
Alexander Olsson och hans kollegor på El-Centralen har utvecklat ett mobilt distributionsskåp som gör det möjligt att koppla in krossverken mot elnätet.
center

"Rent praktiskt är det en stor utmaning att elektrifiera en mobil bergtäkt. Nergrävda kablar fungerar inte eftersom man i princip redan grävt ner till berget och luftstolpar är i vägen när täkten växer. Det distributionsskåp vi tagit fram kan enkelt lyftas upp och flyttas med krossverket i takt med att täkten utökas. Vi har lösningarna och väntar bara på fler möjligheter att få koppla in dem", säger Sune Olsson på El-Centralen.

Det här levererar ABB

En lång rad ABB-produkter finns i de krossverk som Jonsson tillverkar och i de distributionsskåp som El-Centralen bygger. Dit hör till exempel lågspänningsmotorer, Tmax XT effektbrytare, mjukstartare PSTX, ljusbågsvakter TVOC, Sentry säkerhetsrelä, kontaktorer 140-750 ampere, linnödstopp LineStrong 2, anslutningsdon och interfacereläer RB121.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp