SAS1000 — przekształtnik do elektrycznych pieców łukowych AC

Zaawansowane układy zasilania do elektrycznych pieców łukowych AC, które zwiększają ich wydajność

Odpady metalowe są topione w elektrycznych piecach łukowych w celu ponownego przetworzenia stali. Konstrukcja tych pieców może być dostosowana zarówno do przepływu prądu przemiennego (AC, ang. alternating current), jak i stałego (DC, ang. direct current).

Zasadniczo otrzymywanie stali w ramach procesu ponownego przetwarzania żelaza wymaga mniej energii niż otrzymywanie jej z żelaza. Wobec zasilania elektrycznego pieca łukowego stawiane są duże wymagania. Najważniejszą kwestią dla producenta stali jest uzyskanie płynnej stali w jak najkrótszym czasie topienia z wykorzystaniem zjawiska wyładowań łukowych. Jednym z czynników wpływających na czas topienia jest znaczna fluktuacja łuku. Ponieważ zmiany w łuku następują szybciej, niż jest możliwe przesunięcie elektrody, nie powoduje ono ograniczenia wahań w natężeniu prądu. 

SAS1000 - system aktywnej stabilizacji do elektrycznych pieców łukowych AC

System aktywnej stabilizacji do pieców łukowych AC występujący pod nazwą „SAS-1000” to odpowiedź na problem wahań prądu. Podstawowymi elementami systemu SAS1000 są dławiki ograniczające natężenie prądu, które są sterowane tyrystorami w celu umożliwienia ciągłej kontroli prądu pieca.

Korzyści

  • Większa moc przekłada się na większą produkcję
  • Mniejsze zużycie energii elektrycznej
  • Mniejsze zużycie elektrod
  • Mniej niezbędnych czynności konserwacyjnych 
Dane techniczne                                                                             
Napięcie pierwotne transformatora piecowego < 34,5 kV 
Prąd pierwotny transformatora piecowego < 3000 A
Częstotliwość 50 Hz lub 60 Hz
Środek chłodzący Woda dejonizowana/ mieszanina wody dejonizowanej i glikolu
Chłodzenie wtórne Wodne lub powietrzne

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zastosowania

Loading documents
Select region / language