Υπηρεσίες αποκατάστασης

Άμεση παρέμβαση όταν κάτι πάει στραβά. Περιορισμός των δαπανηρών διακοπών λειτουργίας

Οι εξειδικευμένοι μηχανικοί του τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης κινητήριων συστημάτων της ΑΒΒ, είναι στη διάθεσή σας ώστε να παρέμβουν και να αποκαταστήσουν τις βλάβες, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο πιθανών δαπανηρών διακοπών λειτουργίας. Οι τοπικές ομάδες πιστοποιημένων μηχανικών τεχνικής υποστήριξης καθώς και συνεργατών, προσφέρουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης υποστήριξης  με τη χρήση τεχνολογίας AR ενώ τα εργαστήρια μας εξασφαλίζουν την υψηλότερη ποιότητα επισκευών.

 

Παγκόσμια υποστήριξη διαθέσιμη σε τοπικό επίπεδο

Ανταποκρινόμαστε άμεσα στο αίτημά σας για επιτόπου επισκευή από τους πιστοποιημένους μηχανικούς τεχνικής υποστήριξης της ABB. Εάν δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωση του σφάλματος εξ αποστάσεως ή ακόμη και επί τόπου, τα σύγχρονα εργαστήριά μας, εγγυόνται μια ολοκληρωμένη και διεξοδική έρευνα του εξοπλισμού σας, ώστε να προσδιοριστεί η βασική αιτία του συμβάντος και να αποτραπεί πιθανή επανεμφάνιση.  
Select region / language

Δημοφιλείς σύνδεσμοι