Ennakoiva kunnossapito ja suunnitellut huollot

Vältä kalliit käyttökatkot, suojaa investoinnit ja lisää kierroksia kilpailukykyynne

Onko tavoitteenasi pidentää laitteidenne elinkaarta? Haluaisitko, että investoinnit olisivat ennustettavampia? Jos tuotanto ei ole luotettava, turvallinen ja ennakoitava, kunnossapidon kuormitus lisääntyy huomattavasti. Ehkäisevä kunnossapito ja selkeä ennakkohuoltosuunnitelma parantavat kilpailukykyänne, sillä niiden ansiosta tiedät tulevat huollot vuosien päähän ja vältät yllättävät tuotantoseisokit.

Tarjoamme laitteiden kuntoon perustuvat ennakoivat kunnossapitoratkaisut sekä taajuusmuuttajille että moottoreille. Kumppanuus ABB:n kanssa ei ainoastaan auta välttämään kalliita käyttökatkoja, vaan myös kehittämään tuotannon tehokkuutta pitkällä aikavälillä. Ehkäisevään kunnossapitoon panostaminen maksimoi laitteiden käytettävyyden ja suorituskyvyn.

Ennakoiva kunnossapito tuo monia hyötyjä

Kun huollot tehdään suunnitellusti:

 • minimoit turhat keskeytykset ja seisokit 
 • varmistat tuotannon luotettavuuden
 • pidennät laitteiden elinkaarta
 • parannat yrityksenne tuottavuutta 
 • teet investoinneista ennustettavampia 
 • saavutat kustannussäästöjä pitkällä ja lyhyellä aikavälillä 
abb_mose-wheel-planned-services_500x500px-png-20211020_bs-(1)

Laitteiden kuntoon perustuva ennakkohuolto
vähentää odottamattomien tuotantokatkosten riskiä,
pidentää laitteidesi elinkaarta sekä
parantaa käytettävyyttä ja suorituskykyä.

Pitkän aikavälin ennakkohuoltosuunnitelma parantaa tuotannon ennakoitavuutta ja helpottaa budjetointia

ABB:n asiantuntijat luovat ennakoivan kunnossapidon aikataulut aina laitteidenne kuntoon perustuen. Asiantuntijoiden analyysiin perustuva selkeä suunnitelma auttaa sinua ajoittamaan ennakkohuollot optimaalisesti. Tämä on huomattavasti tehokkaampaa, kuin pelkkä ohjeellisen huoltovälitaulukon mukaan huoltaminen.

Yhteistyö ABB:n kanssa takaa selkeän suunnitelman tulevien vuosien huolloista. Suunnitelma mahdollistaa huoltojen optimaalisen ajoituksen tuotannon jatkuvuuden näkökulmasta. Ennakoiva kunnossapito helpottaa näin ollen myös budjetointia ja tulevien investointien suunnittelua.

Yrityksesi tarpeisiin räätälöity ennakkohuolto ja kunnossapidon aikataulut perustuvat kymmenien vuosien kokemukseemme sähkömoottoreiden ja taajuusmuuttajien valmistuksesta ja huollosta. Monipuolinen osaamisemme antaa sinulle selkeän näkymän laitekokonaisuutenne optimaaliseen huoltoon.

Lue lisää:

ABB:n palveluilla arktisen kaivoksen tuotanto ennätyslukemiin

ABB ja Gisab Gällivare tekevät tiivistä yhteistyötä Kaunisvaaran kaivoksella. Sopimus on räätälöity Gisabin tarpeisiin ja mahdollistaa kustannustehokkaat huoltopalvelut, joiden avulla varmistetaan koneiden luotettavuus ja optimaalinen toiminta.

“We couldn’t have started without their maintenance expertise, and their staff went far beyond what one would expect.”   Daniel Uusitalo, Gisab's vice president and head of Kaunisvaara 

Vahva paikallinen tuki ja tarvittaessa myös globaalia insinööriosaamista

Huoltoyhteistyössä ABB:n kanssa sinulla on aina suora numero, johon voit soittaa. Kokeneet, koulutetut ja sertifioidut huoltoinsinöörimme pitävät laitteistanne huolta tuotantonne olosuhteiden mukaan räätälöidyn ennakkohuoltosuunnitelman mukaisesti. ABB:n paikalliset ja globaalit tiimit tukevat yrityksenne onnistumista myös kiireellisissä ja haastavissa tilanteissa.

Ehkäisevän kunnossapidon sopimukset asiakkaidemme kanssa vaihtelevat vuosihuolloista aina pitkiin ja kattaviin palvelukokonaisuuksiin, joissa tulevat huollot on ennaltamääritelty tarkasti esimerkiksi tulevalle viidelle vuodelle.

Yrityksenne tarpeista riippuen suunnittelut huollot voivat pitää sisällään mm. kuluvien komponenttien vaihdon, laitteen käyttöprofiilin ja ympäristön arvioinnin, huoltojen optimointia dataan perustuen sekä varaosapalvelun. Tarvittaessa saat meiltä myös yksittäisten laitteiden korjaukset.

Näin toteutat suunnitellut huollot yhteistyössä ABB:n kanssa

 1. Laitekannan kartoitus

  Ennakoivan kunnossapidon lähtökohtana tulee olla tarkat tiedot prosessinne laitekannasta. Tällöin laitteet voidaan huoltaa parhaiden käytänteiden mukaisesti. Huoltoyhteistyön aluksi asiantuntijamme kartoittavat prosessinne laitekannan paikan päällä. Laitekartoituksessa käydään läpi mm. millaisissa tiloissa laitteet sijaitsevat ja kerätään muut oleelliset tiedot.

 2. Tarpeisiin räätälöity ennakkohuolto  

  Laitekartoitukseen perustuen teemme kattavan suunnitelman huoltotarpeista ja suosituksista sekä tarjouksen yrityksellenne räätälöidystä huoltosopimuksesta. Laitekannan laajuudesta ja tuotannon kriittisyydestä riippuen ennakoivan kunnossapidon ratkaisumme voivat sisältää myös esimerkiksi etävalvontaa.

 3. Ennakoiva kunnossapito alkaa   

  Taajuusmuuttajien ja sähkömoottoreiden huoltoon sertifioidut paikalliset asiantuntijamme toteuttavat ennakoivaa kunnossapitoa sopimuksen mukaisesti. Globaali verkostomme mahdollistaa uniikin osaamisen haastavimmissa korjaustarpeissa.

 4. Jatkuva seuranta ja tarvittavat muutokset ennakkohuoltoihin 

  Vähintään kerran vuodessa asiantuntijamme käyvät tiiminne kanssa läpi tulevan vuoden huoltotarpeet ja mahdolliset muutokset ennakkohuoltoihin.

Lisäämme kierroksia kilpailukykyynne – miksi valita kumppaniksi ABB?

1

Yhdistä tuotantovarmuus, vastuullisuus ja tehokkuus 

Parannamme yrityksenne tuotantovarmuutta ja tuotantokykyä, sekä pienennämme tuotantonne kuluja. Autamme optimoimaan tehtaiden taajuusmuuttaja- ja moottorisovelluksia, mikä mahdollistaa paremman energiatehokkuuden ja maksimoi laitteiden käyttöiän. 

1


Vaikutamme globaalisti, toimimme lokaalisti

Saat meiltä vain kotimaista huippuunsa viritettyä insinööriosaamista, joka tuntee paikalliset tarpeet Peräseinäjoelta Kiteelle ja Sodankylästä Helsinkiin. Toimimme lähes 20 paikakunnalla Suomessa, joten kurvaamme pihaanne hetkessä.

2


Kehitä datan ja digitaalisuuden avulla

Tee parempia päätöksiä ja johda operatiivisia toimintoja reaaliaikaisen datan avulla. ABB:n palveluilla saat täyden läpinäkyvyyden tuotantoonne, jonka ansiosta näet tulevat kulut, huoltotarpeet ja tuotantokapasiteetin pitkälle tulevaisuuteen. Lopputuloksena on paremmin tuottava, ennustettava ja yllätyksetön tuotanto pienemmillä kuluilla ja päästöillä.

Suunnitellut huollot: usein kysyttyä


Miksi laitteita pitää huoltaa? Mitä hyötyjä ennakoiva kunnossapito tuo?

Ennakoiva kunnossapito parantaa merkittävästi laitteiden käyttövarmuutta. Kun huollot tehdään suunnitellusti, vältät laiterikot ja yllättävät tuotantokatkokset, mikä parantaa tuotantonne ennustettavuutta. Ennakoiva kunnossapito pitää prosessinne toiminnassa optimaalisesti ja lisää kierroksia kilpailukykyynne.

Mistä tiedän miten prosessini taajuusmuuttajia ja moottoreita pitäisi huoltaa?

Huoltovälit tulee räätälöidä aina prosessikohtaisesti, jotta varmistetaan laitteiden optimaalinen toiminta. ABB:n asiantuntijoiden toteuttamasta laitekartoituksesta saat selkeän näkymän juuri teidän prosessinne huoltotarpeisiin. Laitekartoitus toimii perustana ennakoivalle kunnossapidolle. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Kuinka kauan yksittäiset huollot vievät aikaa?

Tämä riippuu täysin prosessinne laitekannasta. Laitekartoitus on paras tapa saada luotettavin arvio yksittäisten huoltojen aikataulusta. Tältä pohjalta luodaan myös ennakkohuoltosuunnitelma, joka antaa selkeän näkymän huoltojen ajoituksesta pitkällä aikavälillä.

Mitä suunnitellut huollot tyypillisesti pitävät sisällään?

Ennakoiva kunnossapito räätälöidään aina prosessinne mukaisesti. Ikääntyvien komponenttien vaihdon lisäksi ABB:n ennakkohuollot sisältävät aina asiantuntijan arvion laitteen tilasta, käyttökuntoisuudesta sekä esimerkiksi ympäristön olosuhteiden vaikutuksesta laitteiden käyttöön. Myös laitteen vikahistoria analysoidaan.

Kuinka kunnossapitoaikataulun räätälöinti toteutetaan?

Laitekartoituksen yhteydessä asiantuntijamme huomioivat aina myös laitteen käyttöön vaikuttavat tekijät. Jos laite esimerkiksi sijaitsee ympäristössä, jossa on paljon likaa, voi olla tarpeen tihentää huoltovälejä, jotta laitteen käyttövarmuus säilyy. Laitteen kuntoon vaikuttavia tekijöitä käydään läpi myös vuosittaisissa seurantapalavereissa, ja tehdään tarvittaessa muutoksia ennakkohuoltoihin.

Select region / language