Huoltosuunnitelma

Huoltosuunnitelma auttaa välttämään vikoja

Laitteet vikaantuvat pääasiassa siksi, että komponentit vanhenevat tavanomaisen toiminnan aikana. Viat johtavat kalliisiin suunnittelemattomiin käyttökatkoksiin, jotka tuntuvat tulevan aina pahimmalla mahdollisella hetkellä. Komponenttivika voi myös vaurioittaa kriittisiä osia. Siksi on tärkeää ryhtyä toimiin vikojen estämiseksi aina mahdollisuuksien mukaan.

ABB:n ennakkohuoltosuunnitelma perustuu vankkaan kokemukseen taajuusmuuttajien, moottorien ja generaattorien valmistuksesta ja huollosta. Tämä aikojen saatossa hyväksi todettu huolto-ohjelma pienentää huoltokustannuksia ja optimoi generaattorien, taajuusmuuttajien ja moottorien elinkaaren.

Menetelmässä edetään vaiheittain suorittamalla säännöllisiä huoltosuunnitelman mukaisia toimenpi-teitä laitteen tai moottorin elinkaaren aikana laitekohtaisten suositusten mukaisesti.

Voit luottaa siihen, että ABB Motion Services tai sertifioitu kanavakumppani tukee huoltotarpeitasi koko laitteen elinkaaren ajan ja auttaa pitämään tuotantosi käynnissä kilpailukyvyn varmistamiseksi.


Taajuusmuuttajien, mottorien ja generaattorien ennakkohuollon edut

Tarvitsetko lisätietoa?


  • Pidä tuotanto käynnissä  räätälöidyt huoltosuunnitelman vähentävät käyttökatkoksia
  • Optimoi kustannukset  ennustettava huoltobudjetti aikataulutetuilla huoltotoimenpiteillä
  • Erittäin ammattitaitoinen tiimi  sertifioidut insinöörit ja teknikot ovat aina ajan tasalla uusimmasta teknologiasta
  • Vain alkuperäisiä ABB:n varaosia  kaikki osat ja sarjat täyttävät teknologiaan ja laatuun liittyvät vaatimukset

Huoltosarjat

ABB:n huoltosarjojen avulla voit lyhentää huoltoaikoja. Sarjat sisältävät tarvittavat komponentit, jotka vaihdetaan tiettyjen huoltotoimenpiteiden aikana. Ne sisältävät alkuperäisiä varaosia ja ovat yleensä taloudellisin tapa hankkia tarvittavat osat.Linkit ja ladattavat tiedostot

Related offering

Select region / language