Samenwerken aan energie-efficiëntie

Energie én kosten besparen daar draait het om!


Energie zorgt voor beweging. Het is de motor achter ontwikkeling. Sinds mensenheugenis proberen we energie zo efficiënt mogelijk om te zetten in beweging. Bij iedere nieuwe ontwikkeling werd de energie-efficiëntie beter. Tegenwoordig is energie-efficiëntie belangrijker dan ooit. Het is al lang geen optie meer, maar een absolute must. 

Sterker nog, energie-efficiëntie is de meest effectieve manier om het energieverbuik en CO2-uitstoot te verminderen, de wereld draaiend te houden én kosten te besparen. Daar kunnen we samen veel aan doen. 

Neem contact op met ABBContact

Elektromotoren verbruiken meer dan 45% van de wereldwijde elektriciteit

Rond 2040 is het aantal motoren verdubbeld

Door het gebruik van energiezuinige motoren kan wereldwijd 10% minder energie worden verbruikt

Iedere motor die wordt ingewisseld maakt het verschil

Total Cost of Ownership elektromotoren

Wist u dat de aanschaf en onderhoud van elektromotoren slechts 4% van de Total Costs of Ownership omvatten en dus 96% van de kosten opgaan aan elektriciteit voor het leveren van koppel ten behoeve van aandrijving van de apparatuur?

Energie-efficiëntere aandrijvingen leveren een aanzienlijke kostenbesparing op met terugverdientijden van minder dan 5 jaar. In sommige gevallen is de Return On Investment (ROI) al binnen enkele maanden gerealiseerd.


Nog meer besparen met frequentieregelaars


Naar schatting is 23% van de elektromotoren wereldwijd voorzien van een frequentieregelaar.

Verwacht wordt dat dit percentage de komende vijf jaar zal stijgen tot 26%.

Hoewel niet elke elektromotor kan worden voorzien van een frequentieregelaar, schatten experts in dat ca. 50% van de elektromotoren energie-efficiënter zouden werken mét een frequentieregelaar.

Als een bestaande motor van een pomp, ventilator of compressor wordt voorzien van een frequentieregelaar, kan het energieverbruik met 25% worden gereduceerd.

Energiebesparingsplicht

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen of CO2-reducerende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren (Energiebesparingsplicht). 

Per 1 juli 2023 scherpt de overheid de Energiebesparingsplicht aan. Afhankelijk van het energieverbruik op een locatie en de (milieubelastende) activiteiten, dienen bedrijven te voldoen aan de Informatie- en/of Onderzoeksplicht energiebesparing.

ABB kan u ondersteunen met energie-efficiënte oplossingen en diensten die in overeenstemming zijn met de Energiebesparingsplicht, Informatieplicht en Onderzoeksplicht. Daarnaast kunnen wij u helpen bij het verkrijgen van inzicht in uw energieverbruik en het potentieel voor energiebesparing, gericht op de analyse van aandrijfsystemen.

Energie Efficiëntie Actie

Wij helpen u graag bij het verminderen van uw energieverbruik en het voldoen aan de steeds strengere wet en regelgeving. Dit doen wij onder meer met een aantrekkelijke inruilactie. 

Met de Energie Efficientie Actie kunt u uw oude motor via ABB of de deelnemende ABB Channel Partners inwisselen en krijgt u een IE4-motor geleverd voor de prijs van een IE3-motor. Bovendien komt u met de installatie van IE4 motoren ook in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Wist u dat

  • Het vervangen van oude elektromotoren met een lage efficiëntieklasse door elektromotoren met een efficiëntieklasse IE4 of hoger een erkende energiebesparende maatregel is conform de EML Erkende maatregelenlijst
  • U door deelname aan de Energie Efficiëntie Actie direct ook een stap zet naar de circulaire economie en 98% van de metalen uit uw oude motor hergebruikt worden binnen de EU?
  • Deze recycling zorgt voor fors minder energieverbruik, CO2-uitstoot en watergebruik ten opzichte van het delven van grondstoffen?

Energiemonitoring met slimme sensoren

Met behulp van de ABB Ability™ Smart Sensors kunt u niet alleen informatie verzamelen over het gedrag van uw elektrische aandrijvingen, zodat de conditie, onderhoud en prestaties kunnen worden geoptimaliseerd. Ook het energieverbruik en energiebesparingsmogelijkheden worden met deze slimme sensoren inzichtelijk gemaakt.

Zo verzamelt u de benodigde data ter ondersteuning van het periodiek actualiseren van de gegevens van uw belangrijkste energieverbruikende elektrische aandrijfsystemen. Dit helpt u om te voldoen aan de Energiebesparingsplicht.


Nieuws en inspiratie

Onze energie-efficiënte oplossingen en dienstenToolsDownloads & links


Select region / language