Bezpieczeństwo mienia

Wszystko pod kontrolą – gdziekolwiek zechcesz

Zarządzanie inteligentnym budynkiem nie polega tylko na zdalnym sterowaniu temperaturą w pomieszczeniach czy automatycznym regulowaniu oświetlenia. W pełni zintegrowany system — oprócz tego, że zapewnia wygodę — sprawia również, że budynki są bezpieczniejsze, bardziej energooszczędne i pozwalają zaoszczędzić pieniądze. Ponadto oprogramowanie ABB Ability™ umożliwia pełny wgląd w funkcjonowanie inteligentnego budynku z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Oświetlenie awaryjne

Dołącz do nas na wyższym poziomie bezpieczeństwa. Przy planowaniu, montowaniu, utrzymaniu i wymienianiu oświetlenia awaryjnego nasze produkty, systemy i usługi są zawsze oferują inteligentne, nowoczesne i przyjazne użytkownikowi rozwiązania. Od budynków biurowych, hoteli, szkół, szpitali do stadionów, fabryk i stacji kolejowych — nasze oświetlenie awaryjne zapewnia całodobową ochronę Tobie, Twoim gościom i pracownikom.

» NASZE ROZWIĄZANIA

Ochrona przeciwprzepięciowa

Uderzenia pioruna lub zakłócenia sieciowe mogą spowodować poważne uszkodzenia telewizora, sprzętu video czy systemów do odtwarzania muzyki. ABB zapewnia skuteczną ochronę przeciwprzepięciową dla Twoich urządzeń elektronicznych. Większość uszkodzeń wynika z nieprzewidywalnych wahań napięcia w sieciach elektroenergetycznych oraz w kablach lub magistralach telefonicznych, telewizyjnych i radiowych, a także przewodach automatyki budynków. Dlatego niezawodna ochrona przed przeciążeniami i przepięciami musi obejmować wszelkie potencjalne punkty dostępu. Jej zadaniem jest nie tylko ochrona przed uszkodzeniem mienia czy utratą danych, ale również przed pożarem i obrażeniami osób znajdujących się w budynku. Ograniczniki przepięć ABB w technologii QuickSafe zostały wyposażone w łącznik termiczny, który jest zabezpieczeniem wewnętrznym. Służy do zabezpieczania ogranicznika przepięć przed zwarciem w wyniku nagrzewania się warystora.

» ROZWIĄZANIE PRO-M COMPACT

Uziemienie i ochrona odgromowa

Rozwiązania ABB z zakresu uziemienia i ochrony odgromowej są tworzone na potrzeby przemysłu, handlu oraz infrastruktury, zgodnie z normami IEC/EN, NFC, UL i NFPA. Dzięki centrom badawczo-projektowym we Francji, Wielkiej Brytanii i USA nasze produkty i usługi w sposób najbardziej optymalny spełniają potrzeby klientów w zakresie ochrony życia, mienia i systemów elektronicznych przed niebezpieczeństwami związanymi z wyładowaniami atmosferycznymi i prądami ziemnymi. Nasze rozwiązania w zakresie uziemienia i ochrony odgromowej przynoszą korzyści poprzez zwiększony poziom zabezpieczeń produktów zgodnych z przepisami, wytwarzanie niezawodnych komponentów wysokiej jakości, zapewnianie niskich kosztów instalacji osiąganych dzięki inteligentnemu projektowaniu, wsparciu serwisowemu oraz doradztwu technicznemu.

» UZIEMIENIE I OCHRONA ODGROMOWA

» UZIEMIENIE OCHRONNE

Ochrona przed zwarciami liniowymi i łukowymi

Od najmłodszych lat uczymy się, że z urządzeniami elektrycznymi należy obchodzić się ostrożnie (np. że nie należy wkładać urządzeń przewodzących prąd do wody). Niewłaściwe użytkowanie i nieprawidłowe obchodzenie się z urządzeniami elektrycznymi mogą prowadzić do uszkodzeń i obrażeń, dlatego należy wziąć pod uwagę jeszcze więcej czynników, które pozwolą zapewnić bezpieczeństwo budynku i ludzi. Zwarcia i przeciążenia mogą uszkodzić obwód elektryczny, a w rezultacie całą instalację elektryczną. 
Wyłączniki nadmiarowo-prądowe (MCB) chronią instalacje elektryczne przed takimi zagrożeniami, gwarantując ich bezpieczne i niezawodne funkcjonowanie. Wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) zapewniają ochronę przed zagrażającym życiu bezpośrednim kontaktem z prądem elektrycznym. Każdego roku z powodu awarii instalacji elektrycznej dochodzi do wielu pożarów. Ich częstą przyczyną są niebezpieczne zwarcia łukowe. Dzięki wczesnemu wykryciu zwarć łukowych i odłączeniu obwodu, w którym doszło do zwarcia, urządzenia do detekcji zwarć łukowych (AFDD) oferują niezawodną i kompletną ochronę osób i mienia w każdym budynku. 

Dowiedz się więcej

 

Select region / language