Kenttäväylätuotteet ja integraatioratkaisut

ABB on 2000-luvun digitaalisilla automaatioverkoilla toteutetun laiteintegraation sekä langallisten ja langattomien tuotteiden ja järjestelmien teknologiajohtaja, joka on mukana tekemässä Internet of Things, Services, and People -käsitteestä todellisuutta.

Kenttäväylien kehityksessä keskeistä on aina ollut kaapeloinnin vähentäminen. Kenttälaitteiden digitaalisuus on kuitenkin tuonut mukaan myös muita etuja, kuten parempia kunnossapitokäytäntöjä ja lisäarvoa tuovia käyttöomaisuuden hallintamenetelmiä.

Tällä hetkellä kaapelointia vähennetään entisestään langattomilla ratkaisuilla. Tekniikka on monimuotoista, ja sillä tulee olemaan suuria vaikutuksia järjestelmien tulevaisuuteen. Prosessi- ja tehonsyöttöautomaation integraatio on seuraava alue, jonka yhtenäistämisellä vähennetään käyttökatkoja ja kustannuksia ja parannetaan järjestelmien energiatehokkuutta.

Ajankohtaista

Valikoimamme

Tuetut teknologiat


Mikä protokolla on paras?

Oikea vastaus on, että kenttäväylä on valittava sovelluksen ja siihen asennettujen laitteiden mukaan. Optimaalisessa ratkaisussa on usein useampia kuin yksi kenttäväylätyyppi. Esimerkiksi uusissa analogisissa järjestelmissä FOUNDATION Fieldbus on hyvä ratkaisu, kun taas uusissa diskreeteissä järjestelmissä PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet ja Ethernet/IP ovat sopivia vaihtoehtoja.

Sähköjärjestelmän integraatiomahdollisuudet vaihtelevat laitteiston yhteensopivuuden mukaan, mutta IEC 61850, Ethernet/IP ja PROFIBUS ovat todennäköisesti toimivia vaihtoehtoja. Yleensä suunnittelu aloitetaan tarkastelemalla käytössä olevaa järjestelmää, olipa se HART, PROFIBUS, DeviceNet, MODBUS tai jokin muu. Laitteita ei kannata vaihtaa, jos ne voidaan integroida.


Millaista arvoa kenttäväylät ja muut vastaavat tekniikat tuottavat?

Pääomakustannukset
Monet kenttäväyläkokoonpanot vastaavat pääomakustannuksiltaan perinteisiä etä-I/O-kokoonpanoja. Säästöjä saadaan pienemmistä asennus- ja käyttöönottokustannuksista. Monitoimilaitteet, joilla voidaan esimerkiksi hallita sekä painetta, lämpötilaa että virtausta, voivat lisäksi vähentää tarvittavien laitteiden ja prosessiläpivientien määrää. Näin saavutetaan suuria säästöjä.

Käyttökustannukset
Kenttäväylästä on paljon hyötyä laitteiden hallinta- ja kunnossapitotoiminnalle. Jopa tavallinen 1200 baudin tiedonsiirrolla varustettu HART-järjestelmä mahdollistaa kunnossapitostrategiat, joilla voidaan optimoida käyttöomaisuuden suorituskyky, vähentää kunnossapitotyötä, välttää suunnittelemattomia käyttökatkoja tai pidentää laitoksen huoltovälejä. Esimerkiksi ohjelmalla, joka tähtää reaktoriyksikön kunnossapitokustannusten pienentämiseen ja käyttöasteen lisäämiseen 15 prosentilla, voidaan saada huomattavaa säästöä.

Select region / language