Μονάδα προσαρμογέα FCAN-01 CANopen

Η κάρτα δικτύου FCAN-01 της σειράς F είναι ένας προσαρμογέας για δίκτυα CANopen®. Ικανοποιεί το πρωτόκολλο DSP 402 (Device Profile Drives and Motion Control), όπως ορίζουν οι κανονισμοί CiA (CAN in Automation). Τα προφίλ συσκευών CANopen ορίζουν τόσο την άμεση πρόσβαση στις παραμέτρους των ρυθμιστών στροφών, όσο και την επικοινωνία δεδομένων χρονικά κρίσιμων διαδικασιών.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και διαθέσιμα αρχεία

Ο προσαρμογέας FCAN-01 είναι συμβατός με τους ρυθμιστές:

Loading documents
Select region / language