Smartare säkerhet

Lösningar för att avhjälpa ljusbågar vid låg- och mellanspänning för bättre skydd och produktivitet.

Skydda dig mot ljusbågar

Skydda din personal mot ljusbågar

En ljusbåge är ett allvarligt fel i ett elsystem.   En ljusbåge kan leda till allvarliga personskador, dyrbara skador på utrustningen och långa avbrott.

ABB erbjuder ett brett utbud av lösningar för att förhindra och mildra effekterna av ljusbågar, och därigenom förbättra säkerheten, minimera skador och minska driftstopp.

Säkerhet är inte en kostnad, det är en investering.

Lösningar för att förebygga ljusbågar är nödvändiga eftersom de räddar liv. Men det är inte allt. Om du vidtar rätt försiktighetsåtgärder idag kan du spara tid och pengar i framtiden: skydda människor och resurser, minska kostnaderna för skador på personer och utrustning, begränsa driftstopp och underhållskrav.

Konstruktionsprinciper

Det finns tre konstruktionsfilosofier som skyddar operatören och utrustningen vid en ljusbågeincident. En eller flera av dem kan användas i samma ställverk.

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language