Προσαρμογέας FENA-21

Η κάρτα δικτύου FENA-21 της σειράς F είναι ένας προσαρμογέας Ethernet με δύο θύρες που υποστηρίζει διαφορετικά πρωτόκολλα επικοινωνίας: PROFINET IO, EtherNet/IP και Modbus TCP. Η επιλογή πρωτοκόλλου πραγματοποιείται μέσω μιας παραμέτρου του ρυθμιστή στροφών.

PROFINET

Ο προσαρμογέας δικτύων Ethernet FENA-21, υποστηρίζει επικοινωνία βάσει PROFINET IO DP-V1. Με τον προσαρμογέα FENA-01/-11, το δίκτυο PROFINET μπορεί να χρησιμοποιήσει για τα προφίλ συσκευών είτε το πρωτόκολλο PROFIdrive, είτε το προφίλ ρυθμιστών στροφών της ABB. Επίσης, είναι διαθέσιμες δύο λειτουργίες – για μήκος λέξεων 16-bit και 32-bit αντίστοιχα. 

EtherNet/IP

Ο προσαρμογέας Ethernet FENA δρα σαν διακομιστής EtherNet/IP και υποστηρίζει το ODVA AC/DC Drive, ρυθμιστές της ABB και Transparent προφίλ. Η μονάδα προσαρμογέα υποστηρίζει αμφότερες τις μεθόδους ανταλλαγής δεδομένων: explicit messaging, όπου κάθε χαρακτηριστικό μιας τάξης συσκευών ρυθμίζεται ξεχωριστά και implicit messaging, με χρήση συσκευών εισόδου και εξόδου.

 

Modbus TCP

Ο προσαρμογέας δρα σαν server Modbus TCP με υποστήριξη των ρυθμιστών της ABB και Transparent προφίλ. Υποστηρίζονται κοινοί single and multiple καταχωρητές function codes read/write. 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και διαθέσιμα αρχεία

Ο προσαρμογέας FENA-21 είναι συμβατός με τους ρυθμιστές:

 

Loading documents
Select region / language