ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

מערכות חשמל חכמות

ABB מציעה מגוון מלא של פתרונות למערכות מתח נמוך וגבוה, על מנת להתחבר, להגן, לבקר ולמדוד מגוון רחב של מערכות חשמל. אלה נועדו לשרת חברות ציבוריות ואת כלל התעשייה והמגזר הפרטי. 

היחידה מציעה מגוון רחב של פתרונות דיגיטליים וחדשניים המאפשרים שיפור באמינות ויעילות של מתקני חשמל הכוללים תחנות משנה מודולריות, תשתיות לתחבורה חשמלית, ממירים סולארים, מוצרי אוטומציה וחלוקה, מבנים לארונות חשמל, מפסקי זרם, מכשירי מדידה וחישה, מוצרי בקרה, אביזרי חיווט, מארזים ומערכות הולכה, כולל מערכות KNX אשר נועדו לאגד ולמכן תאורת בניין, רשתות אוורור, חימום, ביטחון ומערכות לתקשורת נתונים.

 

היצע החטיבה:


מאמרים

קישורים


ליצירת קשר