Lösningar för UPS-tillverkare

Säkerställer många års pålitlig och problemfri service

Oavbruten strömförsörjning (Uninterrupted power supply, UPS) och tillförlitlighet är avgörande för många kritiska kraftteknologier eftersom de dygnet runt är beroende av systemtillgänglighet för en rad applikationer. Ett kortvarigt strömavbrott kan stänga ner sjukhus, blåljusmyndigheternas radionät, finansinstitutens datorer, flygledarcentraler, affärsbaserade infrastrukturer och telekommunikationssystem. Eftersom prestanda alltid är viktigt, är kvalitativa skydd och kontrollsystem nödvändiga. ABB kan leverera ett komplett utbud av lågspänningsprodukter till UPS-tillverkare för att uppnå system med hög tillgänglighet vad gäller tillförlitlighet, funktionalitet, underhåll och feltolerans.

UPS ger en tillförlitlig och omedelbar reservkraft i händelse av att den primära energikällan tillfälligt förloras. Vid valet av lämplig UPS måste man överväga olika aspekter som konfiguration, lasttyp och krav, vilket garanterar tillförlitlighet och produktivitet samtidigt som man sparar kostnader.

UPS

UPS ger en tillförlitlig backup ifall den primära energikällan är tillfälligt förlorade. Valet av lämplig UPS måste överväga olika aspekter såsom konfiguration och ladda typ och krav, att säkerställa tillförlitlighet och produktivitet samtidigt spara kostnader.

Erbjudande för branschen

Skydd & säkerhet

Manövrering och frånskiljning

Motorskydd och kontroll

Manöverdon och anslutning

Mätning, övervakning och indikering

Spänningsaggregat

Relaterade produkter

Select region / language