Optimax® - skalbar och enkel energioptimering av fastigheter

OPTIMAX® är ett skalbart energihanteringssystem som enkelt kan integreras i komplexa energisystem. Optimax förbättrar energieffektiviteten i kommersiella och industriella fastigheter, smarta transporter och smarta städer. Systemet bidrar till att minska koldioxidutsläppen och sänka energikostnaderna.

Som teknisk ledare för digitala industrier har ABB lagt grunden till en effektiv ökning av tempot i energiomställningen genom ett heltäckande och visionärt koncept. Vid vår anläggning i Luedenscheid, Tyskland, visar vi att energiomställningen för industriella anläggningar går att utforma med toppmodern teknik från en enda källa och kan styras med energihanteringssystemet OPTIMAX®

Ett system som lär sig, för varje område

OPTIMAX® från ABB:s Ability™ Site Suite är hjärtat i ABB:s nya digitala lösning för smartare hållbar energihantering. OPTIMAX® anpassar sig till de individuella kraven hos allt från smarta hem, och medelstora företag till stora industrianläggningar eller till och med hela städer.

Programvaran är enkel att implementera och kan till och med anpassas för internationella elnät och energimarknader. OPTIMAX® hanterar alla delar av elnätet, från energigenerering och energilagring till förbrukning och energidistribution, fastighetsautomation, energitjänster och optimering av energihandel. OPTIMAX® är ett energieffektiviseringssystem som lär sig av driftdata. Därför ökar systemet hela tiden energieffektiviteten och fungerar praktiskt taget autonomt.

Optimal styrning, överblick och övervakning

OPTIMAX® erbjuder bästa möjliga styrning av alla komponenter för energihantering. Fördelarna är tydliga; systemanvändarna får bättre insikt i energikostnader och energiförbrukning genom automatisk mätning, övervakning och styrning via programvaran.  

OPTIMAX® erbjuder optimering i förväg baserat på prognoser för väder och belastning. Integreringen av artificiell intelligens förbättrar prognoserna för både energiförbrukning och energigenerering vid exempelvis solcellsystem och vindkraftsanläggningar. Detta gör att användarna kan minska sin miljöpåverkan och sänka sina energikostnader.

Vid fastighetsbestånd som är geografiskt utspridda kan Optimax hantera dessa som ett enda system. Det skapar fördelar vid energiköp och möjliggör optimering av energihandel . Energihanteringssystemet kan samordna  ett stort antal anläggningar av olika storlek och typ. Detta optimerar driften av varje ansluten enhet, både genom prognoser och i realtid. 

Sammanfattningsvis: OPTIMAX® gör energiflödena transparenta, enklare att styra och optimerar hanteringen. Detta minskar energikostnaderna och koldioxidutsläppen.

 

 

Nedan kan du testa att minska CO2-utsläpp, energiåtgång och beroende av elnätet (fungerar inte i Internet Explorer).

 

ABB Ability Marketplace™ kan du beställa tjänster/programvara