Declarație de confidențialitate

1. Introducere 

Această declarație de confidențialitate a contractorului („Declarație”) se aplică grupului de companii ABB, care reprezintă ABB Ltd și fiecare entitate în care ABB Ltd, Elveția, deține, direct sau indirect, procentul majoritar sau deține sau controlează majoritatea drepturilor de vot. Compania ABB cu care dvs., angajatorul dvs. sau compania prin care sunteți atribuit către compania ABB aveți/are o relație contractuală (cunoscută ca „ABB” sau „noi”), este responsabilă pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și controlează modul în care acestea sunt utilizate, în conformitate cu prezenta declarație. 

În cadrul companiei ABB respectarea drepturilor dvs. de protecție a datelor este prioritară. Prezenta declarație explică modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal, modul în care prelucrăm astfel de date și ce drepturi aveți cu privire la acestea.   

2. Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal? 

 ABB Ltd și filialele acesteia sunt responsabile pentru datele dvs. cu caracter personal. Pentru legile aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor, operatorul primar al datelor dvs. este filiala ABB, cu care dvs., angajatorul dvs. sau compania prin care sunteți atribuit către compania ABB aveți/are o relație contractuală. Alte filiale ale ABB pot, de asemenea, să primească și să prelucreze datele dvs. cu caracter personal, fie în calitate de operator, fie de prelucrător, iar prezenta declarație se aplică în mod egal și pentru acestea. 

3. Tipurile de informații pe care le colectăm și le utilizăm?
 

Colectăm și utilizăm date cu caracter personal care vă privesc în legătură cu atribuirea activității dvs. și a serviciilor pe care le furnizați în cadrul atribuirii activității/declarației de muncă direct către compania ABB. Putem colecta următoarele categorii de date cu caracter personal: 

 • date de identificare și informații de contact ale activității, pe care le partajați cu noi precum numele, prenumele, locul de muncă/funcția/denumirea, angajatorul, adresa angajatorului, naționalitatea, codul fiscal, permisul de muncă/informații despre card, adresa de e-mail a activității, adresa activității, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax, numărul personal de telefon, adresa personală de e-mail, sexul, data nașterii.  

 • informații suplimentare pe care ni le furnizați în timpul atribuirii activității dvs. precum date cu privire la îndeplinirea atribuirii activității dvs., a obligațiilor contractuale și a măsurilor noastre precontractuale, inclusiv datele de corespondență, ofertele, licitațiile, CV-ul, datele de verificare a antecedentelor, condițiile, calificările/certificatele, datele privind contractele și comenzile, facturile, plățile, istoricul partenerilor, înregistrări referitoare la interogări/întrebări/reclamații/comenzi, înregistrarea timpului de lucru și înregistrările despre formare și educație, numărul de înmatriculare al vehiculului, datele asigurării.  

 • informații referitoare la cheltuieli precum extrase de cont, informații despre plăți, tranzacții, declarații despre cheltuieli și chitanțe, informații despre contul bancar, date despre cardul de credit.  

 • date și informații electronice de identificare colectate de sistemele de comunicații, aplicațiile IT și browser-ul de pe site-ul web (în cazul în care contractorul are acces sau este influențat de astfel de sisteme sau aplicații și în conformitate cu legea aplicabilă) precum utilizarea tehnologiei informației (accesarea sistemului, utilizarea IT și internetului), identificatorul de dispozitiv (ID-ul dispozitivului mobil, ID-ul computerului), acreditările de înregistrare și de conectare, adresa IP, datele de conectare și fișierele jurnal, ID-ul de analiză, pseudonimul și semnătura digitală, timpul și URL-ul, căutările, înregistrările pe site-urile web și înregistrările datelor modulelor cookie (de exemplu, înregistrările poștei vocale/apelurilor, înregistrările de pe Skype). 

 • alte date cu caracter personal și anume unde dvs. sau alte persoane (precum colegii) pot înregistra aceste date pe sau în sistemele, programele și aplicațiile noastre, precum documentele comerciale care conțin informații personale (de exemplu, interogări, întrebări, plângeri, comenzi și înregistrări aferente, e-mailuri, rapoarte, contracte, prezentări, procese verbale, rezultatele activității),  

 • fotografii, imagini și/sau videoclipuri. 

Tipurile de date cu caracter personal menționate mai jos sunt colectate și prelucrate, dacă se întâmplă acest lucru, numai în conformitate cu legile locale aplicabile din țara dvs. de reședință și, după caz, în funcție de atribuirea activității dvs.    

 • Categorii speciale de date cu caracter personal precum date pentru asistența de urgență în călătorii (grupa sanguină, istoricul medical, alergiile). 

 • Date privind condamnările penale și infracțiunile precum informații generale privind infracțiunile pentru efectuarea examinării infracțiunilor de fond. 

 • În măsura în care este necesar să îndepliniți obligațiile noastre, datele obținute din surse accesibile publicului sau care sunt în mod legitim transmise de către alte părți terțe (de exemplu, o agenție de credit) precum datele transferate către compania ABB de către angajatorul dvs. sau de compania prin care sunteți atribuit companiei ABB, datele din registrul comercial, datele privind solvabilitatea. 

În cazul în care doriți să primiți informații despre o activitate specifică de prelucrare a datelor cu caracter personal, puteți solicita acest lucru prin trimiterea unei solicitări la www.abb.com/privacy

4. De ce utilizăm datele dvs. cu caracter personal? 

 Putem utiliza datele dvs. cu caracter personal, așa cum este descris mai sus, în următoarele scopuri:  

 • gestionarea resurselor umane, dacă este relevantă pentru atribuirea activității dvs. și a serviciilor pe care le furnizați în cadrul atribuirii activității/declarației de muncă direct către compania ABB, inclusiv organizarea și administrarea personală, gestionarea orelor de lucru, îmbunătățirea și întreținerea unei gestionări eficiente a personalului, analiza forței de muncă interne, raportare și planificare; 

 • gestionarea furnizorilor și furnizorilor de servicii în cadrul întregului lanț de achiziție, logistică și aprovizionare, inclusiv interacțiunea de contact, inclusiv licitarea, angajarea, prelucrarea comenzilor, prelucrarea și îndeplinirea achizițiilor, administrarea și gestionarea furnizorilor, vânzătorilor, contractorilor, consilierilor și altor experți profesioniști inclusiv interacțiunea cu persoanele de contact, prelucrarea și îndeplinirea achizițiilor și a facturilor și gestionarea derulării contractelor; 

 • gestionarea transferului de personal de la diferite filiale și planificarea succesiunii; 

 • formarea contractorilor; 

 • programele interne de sănătate și siguranță; 

 • gestionarea călătoriilor și a cheltuielilor și organizarea călătoriilor de afaceri, inclusiv monitorizarea călătorilor pentru a oferi asistență în timpul situațiilor de urgență în materie de securitate sau medicale, asigurarea formării în domeniul securității călătoriei, sănătății și siguranței și, pe bază de voluntariat, asistență în acordarea suportului în caz de urgență, gestionarea asigurării; 

 • servicii de finanțe și de contabilitate partajată care furnizează înregistrări pentru raportare, încasare și achiziționare pentru plata serviciilor; 

 • utilizarea performanței, produselor și referințelor în documente, precum desene, ordine de achiziție, comenzi de vânzări, facturi, rapoarte;  

 • reorganizarea, achiziționarea și vânzarea de activități, unități de afaceri și companii; 

 • monitorizarea și auditarea conformității cu politicile corporatiste ale companiei ABB, obligațiile contractuale și cerințele legale; 

 • efectuarea de audituri, revizuiri și verificări de reglementare pentru îndeplinirea obligațiilor față de autoritățile de reglementare; 

 • menținerea și protejarea securității produselor, facilităților, serviciilor, sistemelor, rețelelor, computerelor și informațiilor, prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, fraudelor sau altor activități infracționale sau rău intenționate și asigurarea continuității afacerii; și 

 • gestionarea resurselor IT, inclusiv gestionarea infrastructurii, inclusiv asistența pentru efectuarea copiei de rezervă a datelor, sistemelor de informații și operațiunilor de service pentru gestionarea aplicațiilor, asistența utilizatorilor finali, testarea, întreținerea, securitatea (răspunsul la incidente, riscul, vulnerabilitatea, răspunsul la încălcări), datele master și locul de muncă, inclusiv gestionarea conturilor utilizatorilor, atribuirea licențelor software, testarea securității și a performanțelor și continuitatea afacerii. 

Colectăm de la dvs. numai datele cu caracter personal de care avem nevoie pentru scopurile descrise mai sus. Pentru scopuri statistice, îmbunătățirea serviciilor și testarea sistemelor noastre IT, utilizăm pe cât posibil date anonime în mod rezonabil. Acest lucru înseamnă că aceste date nu vă mai pot identifica în mod direct (indirect) sau numai pe dvs. ca persoană fizică. 

5. Ce se întâmplă dacă nu ne oferiți informațiile pe care vi le-am solicitat sau dacă ne solicitați oprirea prelucrării informațiilor dvs. 

În cazul în care se referă la operațiunile de prelucrare aferente atribuirii activității dvs. (așa cum este descris mai sus), compania ABB nu va putea să stabilească, să desfășoare sau să rezilieze în mod adecvat o relație de afaceri cu dvs., cu angajatorul dvs. sau cu compania prin care sunteți atribuit către ABB și în general să efectueze scopurile descrise mai sus fără anumite date cu caracter personal. Chiar dacă nu vă putem obliga să partajați datele cu caracter personal cu noi, rețineți că acest lucru poate avea apoi consecințe care ar putea influența atribuirea activității dvs. într-un mod negativ, precum imposibilitatea de a fi în măsură să luați măsurile precontractuale solicitate pentru a încheia un contract cu dvs., angajatorul sau compania prin care sunteți atribuit către ABB sau să stabiliți și să vă continuați atribuirea activității. 

6. Temeiul juridic pe care ne bazăm 

Utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru scopurile descrise în prezenta declarație, de confidențialitate pe baza unuia dintre următoarele temeiuri juridice, după caz:  

 • putem prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru îndeplinirii obligațiilor contractuale care rezultă din atribuirea activității dvs., sau ca parte a măsurilor precontractuale pe care le luăm;  

 • în unele cazuri, ne bazăm pe interesele noastre legitime pentru a prelucra datele dvs. cu caracter personal, în măsura în care acest lucru nu este înlocuit de propriile dvs. interese de confidențialitate. Astfel de interese pot include: 

  • conducerea, gestionarea, dezvoltarea și susținerea afacerii noastre în cel mai larg sens posibil, inclusiv furnizarea de produse și servicii, respectarea acordurilor și gestionarea comenzilor cu furnizorii, prelucrarea și îndeplinirea achizițiilor, gestionarea calității procesului și îmbunătățirea produselor sau serviciilor, analiza și cunoașterea pieței, reducerea riscurilor implicite în procesele noastre de achiziții publice și reorganizarea, achiziționarea și vânzarea de activități, diviziuni de activitate și companii; 

  • monitorizarea, investigarea și asigurarea conformității cu cerințele și politicile interne legale, de reglementare, standard și ABB; 

  • prevenirea fraudei și a activității infracționale, inclusiv investigațiile pentru o astfel de activitate, utilizarea abuzivă a bunurilor, produselor și serviciilor ABB și strict necesară și proporțională pentru asigurarea securității rețelei și a informațiilor; și 

  • transmiterea datelor cu caracter personal în cadrul grupului ABB în scopuri administrative interne, după caz, de exemplu pentru a furniza servicii centralizate. 

Puteți obține o copie a evaluării noastre privind motivul nostru de a prelucra datele dvs. cu caracter personal prin trimiterea unei solicitări la www.abb.com/privacy

 • În unele cazuri, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe baza obligațiilor legale și a cerințelor statutare, de exemplu, pe baza obligațiilor fiscale sau de raportare, obligațiilor de cooperare cu autoritățile, perioadelor de păstrare statutare sau divulgarea datelor cu caracter personal în scopul măsurilor oficiale sau judiciare pot fi solicitate, în scopul efectuării de probe, urmăririi penale sau executării cererilor de drept civil. 

În ceea ce privește categoriile speciale de date cu caracter personal, vom prelucra aceste date numai în conformitate cu legislația aplicabilă și: 

 • vă vom solicita consimțământul explicit pentru anumite activități în conformitate cu legea aplicabilă; sau 

 • atunci când este necesar pentru stabilirea, exercitarea și apărarea drepturilor în instanță. 

În ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la condamnările și infracțiunile penale, vom prelucra astfel de date numai atunci când o astfel de prelucrare este permisă de legislația (locală) aplicabilă. 

7. Părțile cu care vă partajăm datele cu caracter personal (în și în afara UE și SEE sau în afara țării în care compania ABB care vă controlează datele este situată) 

Partajăm datele dvs. cu caracter personal numai cu alte filiale ABB sau cu terțe părți, după cum este necesar în scopurile descrise în tabelul de mai jos. Atunci când partajăm datele dvs. cu caracter personal cu o filială sau cu o terță parte, astfel încât acestea să fie transferate sau accesibile din afara Uniunii Europene („UE”) și Spațiului Economic European („SEE”) sau în afara țării în care este situat angajatorul dvs., întotdeauna punem în aplicare garanții adecvate pentru a vă proteja datele cu caracter personal. Exemplele acestor garanții reprezintă o decizie a Comisiei Europene privind caracterul adecvat (citiți mai multe aici), clauze contractuale standard (citiți mai multe aici), certificarea scutului de confidențialitate (citiți mai multe aici), și regulile corporative obligatorii pe care le-au adoptat unii dintre furnizorii noștri (citiți mai multe aici). Am luat măsuri suplimentare pentru transferul datelor din interiorul țării în afara UE, SEE și în afara țării în care este situat angajatorul dvs. pentru a vă proteja datele cu caracter personal. Dacă doriți o prezentare generală a garanțiilor care sunt instituite, trimiteți o solicitare la www.abb.com/privacy

Categorie destinatar  

Locație destinatar 

Scop 

Filialele și sucursalele ABB 

Consultați lista filialelor ABB 

Scopurile descrise în prezenta declarație de confidențialitate de către administratorul/supervizorul ABB, Resurse Umane ABB, Finanțe ABB, Suport IT ABB, GBS ABB (Centre de servicii de afaceri la nivel mondial) care susțin departamentele Resurse Umane/Finanțe/Achiziții și Logistică și Achiziții ABB 24/7 care se ocupă cu contractorii

Partenerii de afaceri ABB (precum serviciile temporare de muncă și de recrutare/angajatorul sau compania prin care sunteți atribuit către ABB), distribuitorii și agenții  

UE/SEE și non-UE/SEE (global) 

Scopurile descrise în prezenta declarație de confidențialitate 

Furnizori de servicii, precum serviciile IT, inclusiv suport IT, servicii de consultanță, servicii de externalizare, agenți independenți, prelucrători de plăți, servicii de calificare și de evaluare, servicii profesionale și de consultanță, inclusiv contabili, auditori, avocați, asigurători, bancheri, recrutori, agenți de turism și alți consilieri sau furnizori de servicii care lucrează în numele ABB 

UE/SEE și non-UE/SEE (global) 

Scopurile descrise în prezenta declarație de confidențialitate 

Achizitori potențiali sau efectivi ai activităților sau activelor ABB 

UE/SEE și non-UE/SEE (global) 

Pentru evaluarea activității sau activelor în cauză sau în scopurile descrise în prezenta declarație de confidențialitate 

Beneficiari în conformitate cu legislația aplicabilă sau procesele legale, pentru poliție sau autoritățile guvernamentale etc. 

UE/SEE și non-UE/SEE (global) 

Atunci când acest lucru este impus de legislația aplicabilă sau o solicitare legitimă din partea autorităților guvernamentale sau o cerință legală valabilă. 

Puteți obține o copie a garanțiilor pe care le utilizăm pentru a vă proteja datele cu caracter personal prin trimiterea unei solicitări la www.abb.com/privacy.  

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal 

Pe baza legislației obligatorii, compania ABB trebuie să păstreze anumite date cu caracter personal pentru o perioadă minimă de timp. Păstrăm datele dvs. cu caracter personal numai atâta timp cât este necesar pentru scopurile descrise în prezenta declarație de confidențialitate. În general, datele cu caracter personal sunt păstrate pe durata atribuirii activității dvs. 

În cazul în care se impune din punct de vedere legal în scopuri fiscale și de păstrare a evidenței, vom păstra subsetul necesar de date cu caracter personal (de obicei, între 5-10 ani de la rezilierea atribuirii). După această perioadă, vom șterge în siguranță datele dvs. cu caracter personal. Sub rezerva consimțământului dvs. separat față de ABB de a utiliza datele dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing, vom păstra datele cu caracter personal necesare până când ne veți anunța că nu mai doriți să primiți comunicările de marketing ale ABB, dată la care vom șterge în siguranță datele cu caracter personal. 

În același timp, legislația aplicabilă cu privire la protecția datelor solicită să nu păstrăm datele cu caracter personal într-o formă identificabilă mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care sunt prelucrate. Prin stabilirea aplicațiilor și a politicilor IT, ne asigurăm că datele dvs. cu caracter personal păstrate vor fi șterse atunci când nu mai avem nevoie de acestea. 

Securitatea și monitorizarea sistemelor ABB  

ABB tratează foarte serios securitatea datelor, inclusiv informațiile dvs. și activele digitale ale companiei. ABB consideră că aceasta este o responsabilitate comună, în care ia măsurile necesare pentru a asigura astfel de date și în care se așteaptă ca și contractorii să facă același lucru. Puteți citi mai multe despre măsurile noastre de securitate și despre responsabilitățile dvs. în secțiunea Politica de securitate a utilizatorului final

Monitorizarea sistemelor ABB 

Din motive de afaceri și pentru a menține măsurile de securitate IT, sunt colectate și monitorizate informații despre utilizarea sistemelor ABB, inclusiv telefon (mobil și fix) și sisteme informatice (inclusiv e-mail și acces la internet) și orice utilizare personală a acestora, și utilizate atunci când este necesar pentru securitatea sistemului ABB și respectarea politicilor grupului de securitate ABB și în conformitate cu legislația aplicabilă. Dacă accesați serviciile prin utilizarea parolelor și a numelor de autentificare la sistemele IT și de comunicații ale ABB, acest lucru poate însemna că informațiile dvs. de acces pot fi văzute de compania ABB. 

Monitorizarea se efectuează numai dacă și în măsura permisă sau conform legii și dacă este necesar și justificabil în scopuri comerciale. Fișierele jurnal care rezultă vor fi păstrate pentru o perioadă minimă, în conformitate cu secțiunea 7. Acest lucru este necesar pentru a detecta cazuri de tentativă de utilizare incorectă și alte evenimente de securitate și pentru ca aceste informații să fie disponibile pentru a susține orice investigație și acțiuni ulterioare. În măsura permisă de lege și de politicile interne, pot fi luate măsuri în cadrul procedurii disciplinare. 

Dacă este necesar, astfel de informații pot fi transmise poliției sau altor agenții de aplicare a legii. Investigațiile și divulgarea informațiilor către autoritățile competente se efectuează numai în măsura permisă de lege. 

Drepturile dvs. de confidențialitate a datelor 

În funcție de jurisdicția în care vă aflați și în care sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal, este posibil să aveți următoarele drepturi:  

drepturi de confidențialitate a datelor 

Ce înseamnă 

Dreptul de a accesa datele dvs. 

Aveți dreptul de a solicita companiei ABB o prezentare generală sau de a obține o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem. 

Dreptul de a vă corecta datele 

Puteți solicita corectarea imediată a datelor dvs. cu caracter personal incorecte sau incomplete pe care le deținem.  

Dreptul de a vi se șterge datele 

Puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal atunci când acestea nu mai sunt necesare, în cazul în care legislația aplicabilă ne obligă să ștergem datele sau în cazul în care prelucrarea acestora este ilegală.  

Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor 

Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în anumite circumstanțe.  

Dreptul de a porta datele 

Aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, care poate fi citit automat în scopuri proprii sau de a ne solicita să le transferăm unei terțe părți.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor 

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal atunci când ne bazăm pe interesele noastre legitime ca bază pentru prelucrarea noastră, în cazul în care drepturile dvs. de protecție a datelor depășesc raționamentul nostru pentru interesele legitime.  

Dreptul de a retrage consimțământul 

În cazul în care compania ABB v-a solicitat consimțământul de a prelucra datele cu caracter personal, vă puteți retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu va influența legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. 

Rețineți că drepturile descrise mai sus nu sunt absolute și că solicitarea dvs. nu poate fi întotdeauna îndeplinită complet. De exemplu, uneori nu putem șterge sau restricționa prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, deoarece este posibil să avem obligații legale sau obligații contractuale pentru a păstra astfel de date cu caracter personal. 

Puteți solicita aplicarea drepturilor dvs. de confidențialitate a datelor la www.abb.com/privacy.  

Informații de contact și suplimentare 

Dacă doriți să accesați datele dvs. cu caracter personal, să faceți uz de oricare dintre celelalte drepturi menționate mai sus sau dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care compania ABB prelucrează datele dvs. cu caracter personal, contactați responsabilul cu protecția datelor al grupului la privacy@abb.com, sau trimiteți plângerea dvs. la www.abb.com/privacy

Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau dacă sunteți de părere că vă prelucrăm datele cu caracter personal contrar legii, aveți dreptul, de asemenea, de a depune o plângere la Autoritatea pentru confidențialitatea datelor din țara dvs. de reședință sau de lucru sau de a recurge la o cale de atac în instanță în cazul în care credeți că a avut loc o încălcare a legilor privind confidențialitatea datelor.  

Data publicării: 29. noiembrie 2019