Gizlilik Bildirimi

1. Giriş

İşbu Yüklenici Gizlilik Bildirimi ("Bildirim") ABB Ltd ve ABB Ltd'nin doğrudan veya dolaylı olarak çoğunluk hissesine sahip olduğu veya oy haklarının çoğunluğuna sahip olduğu veya bunları kontrol ettiği kuruluşlar anlamına gelen ABB Şirketler Grubu için geçerlidir. Sizin, işvereninizin veya aracılığıyla ABB'de görev aldığınız şirketin sözleşmeye tabi bir ilişki içerisinde olduğu ABB şirketi ("ABB" veya "biz" olarak anılacaktır), kişisel bilgilerinizden sorumludur ve bu bilgilerin işbu Bildirim uyarınca nasıl kullanıldığını kontrol etmektedir.

ABB'de bilgi koruma haklarınıza saygı gösterilmesi ilk önceliğimizdir. İşbu Bildirimde hakkınızdaki kişisel bilgileri nasıl kullandığımız, nasıl işlediğimiz ve kişisel bilgilerinizle ilgili haklarınız açıklanmıştır.

2. Kişisel bilgilerinizi işleme sorumluğu kime aittir?

Kişisel bilgilerinizden ABB Ltd ve bağlı şirketleri sorumludur. Yürürlükte olan gizlilik ve bilgi koruma yasaları uyarınca, bilgilerinizle ilgili ilk sorumlu, sizin veya işvereninizin veya aracılığıyla ABB'de görev aldığınız şirketin sözleşmeye tabi bir ilişki içerisinde olduğu ABB bağlı şirketidir. ABB'nin diğer bağlı şirketleri de sorumlu veya işleyen sıfatıyla kişisel bilgilerinize erişebilir ve bu bilgileri işleyebilir ve işbu Bildirim bu bağlı şirketler için de aynı şekilde geçerlidir.

3. Ne tür bilgileri topluyoruz ve kullanıyoruz?

İş atamanız ve iş ataması/iş beyanı kapsamında doğrudan ABB'ye sunduğunuz hizmetlerle bağlantılı olarak sizinle ilgili kişisel bilgileri toplamakta ve kullanmaktayız. Aşağıdaki kişisel bilgi kategorilerini toplayabiliriz:

 • Ad, soyadı, iş/pozisyon/unvan, işveren, işverenin adresi, uyruk, vergi numarası, iş izni/vize bilgileri, iş e-posta adresi, iş adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, faks numarası, özel telefon numarası, özel e-posta adresi, cinsiyet, doğrum tarihi gibi bizimle paylaştığınız kimlik bilgileri ve iş iletişim bilgileri.

 • Yazışma bilgileri, teklifler, ihaleler, özgeçmiş/CV, geçmiş kontrol verileri, koşullar, nitelikler/sertifikalar, sözleşme ve sipariş bilgileri, faturalar, ödemeler, iş ortağı geçmişi, sorgular/sorular/şikayetler/siparişlerle ilgili kayıtlar, çalışma zamanı kaydı ve eğitim ve öğretim kayıtları, araç plakası, sigorta bilgileri gibi iş atamanızın ve sözleşmeye tabi yükümlülüklerimiz ve sözleşme öncesi tedbirlerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak iş atamanız süresince bize sunacağınız ek bilgiler.

 • Banka hesap özetleri, ödeme ayrıntıları, işlemler, masraf geri ödeme talepleri ve makbuzları, banka hesabı bilgileri, kredi kartı bilgileri gibi giderle ilgili bilgiler.

 • Bilgi teknolojisi kullanımı (sistem erişimi, bilgi teknolojisi ve internet kullanımı), cihaz tanımlayıcı (mobil cihaz kimliği, bilgisayar kimliği), kayıt ve oturum açma kimlik bilgileri, IP adresi, oturum açma bilgileri ve günlük dosyaları, Analitik Kimlik, dijital takma adlar/imza, saat ve url, aramalar, web sitesi kaydı ve çerez bilgileri kayıtları (ör. sesli posta/telefon kayıtları, Skype kayıtları) gibi iletişim sistemleri, bilgi teknolojisi uygulamaları ve web sitesi tarayıcısı (yürürlükte olan yasalar uyarınca yüklenicinin erişebildiği veya ilgili sistemler veya uygulamalardan etkilenmek suretiyle) tarafından toplanan elektronik kimlik bilgileri ve verileri.

 • Kişisel bilgiler içeren iş belgeleri (ör. sorgular, sorular, şikayetler, siparişler ve ilgili kayıtlar, e-postalar, raporlar, sözleşmeler, sunumlar, tutanaklar, iş ürünleri), fotoğraflar, görüntüler ve/veya videolar gibi kendinizin veya başka kişilerin (iş arkadaşlarınız gibi) sistemlerimize, programlarımıza ve uygulamalarımıza kaydetmiş olabileceği diğer kişisel bilgiler

Aşağıda belirtilen kişisel bilgi türleri yalnızca ikamet ettiğiniz ülkede geçerli olan yerel yasalar uyarınca ve iş atamanıza bağlı olarak gerekmesi halinde toplanır ve işlenir.

 • Seyahat acil durum desteği (kan tipi, tıbbi geçmiş, alerjiler) gibi özel kişisel bilgi kategorileri.

 • Sabıka kaydı geçmişi taraması için sabıka kaydı bilgileri gibi cezai hükümler ve suçlar hakkındaki bilgiler.

 • Yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gereken ölçüde işvereniniz veya aracılığıyla ABB'de görev aldığınız şirket tarafından ABB'ye aktarılan bilgiler, ticari sicil bilgileri, kredibilite bilgileri gibi kamuya açık kaynaklardan elde edilen veya diğer üçüncü taraflarca (ör. bir kredi ajansı) yasal olarak aktarılan bilgiler.

Belirli bir kişisel bilgi işleme faaliyeti hakkında bilgi almak isterseniz bunu www.abb.com/privacy adresinden talep edebilirsiniz.

4. Kişisel bilgilerinizi neden kullanıyoruz?

Yukarıda açıklanan kişisel bilgilerinizi aşağıdaki amaçlar için kullanabiliriz:  

 • organizasyon ve personel yönetimi, çalışma saatleri yönetimi, etkili personel yönetiminin iyileştirilmesi ve sürdürülmesi, şirket içi iş gücü analizi, raporlama ve planlama dahil olmak üzere iş atamanız ve iş atamanız/iş beyanınız kapsamında doğrudan ABB'ye sunduğunuz hizmetlerle ilgili insan kaynakları yönetimi; 

 • teklif verme, sözleşme imzalama, siparişleri işleme, satın almaları işleme ve yerine getirme, iletişim, satın almaların ve faturaların işlenmesi ve yerine getirilmesi, sözleşme ömür yönetimi dahil olmak üzere tedarikçilerin, bayilerin, yüklenicilerin, danışmanların ve diğer profesyonel uzmanların yönetimi ve idaresi dahil olmak üzere satın alma, lojistik ve tedarik zinciri boyunca tedarikçi ve hizmet sağlayıcı yönetimi; 

 • farklı iştiraklerden personel transferi yönetimi ve başarı planlaması; 

 • yüklenicilerin eğitimi; 

 • şirket içi sağlık ve güvenlik programları; 

 • güvenlikle ilgili veya tıbbi acil durumlarda destek sunmak için seyahat eden çalışanların izlenmesi; seyahat güvenliği, sağlık ve güvenlik eğitimlerinin verilmesi ve gönüllülük esasına dayalı olarak acil durumlarda güvenlik desteği sunulması konusunda yardım sağlanması dahil olmak üzere seyahat ve masraf yönetimi ve iş gezilerinin organizasyonu, sigorta yönetimi; 

 • kayıttan rapor etmeye, siparişten tahsilata ve satın almadan ödemeye kadar finans ve ortak muhasebecilik hizmetleri; 

 • iş performansı ve ürünlerde ve çizimler, satın alma emirleri, satış emirleri, faturalar, raporlar gibi belgelerdeki referanslarda kullanılması;  

 • faaliyetlerin, iş birimlerinin ve şirketlerin yeniden organizasyonu, iktisabı ve satışı; 

 • ABB'nin şirket politikalarına, sözleşme yükümlülüklerine ve yasal gerekliliklerine uyumun izlenmesi ve denetlenmesi; 

 • düzenleme kuruluşlarına karşı yükümlülükleri yerine getirmek için denetimler, incelemeler ve yasal kontroller gerçekleştirilmesi; 

 • ürünlerin, tesislerin, hizmetlerin, sistemlerin, ağların, bilgisayarların ve bilgilerin bakımı ve korunması, güvenlik tehditlerinin, yolsuzlukların veya diğer suç teşkil eden veya kötü niyetli faaliyetlerin önlenmesi ve algılanması ve iş sürekliliğinin sağlanması ve 

 • veri yedekleme, uygulama yönetimi için bilgi sistemleri desteği ve hizmet işlemleri, son kullanıcı desteği, test, bakım, güvenlik (olaylara müdahale, risk, açıklar, ihlallere müdahale) dahil olmak üzere altyapı yönetimi, kullanıcı hesapları yönetimi, yazılım lisansları tahsisi, güvenlik ve performans testleri ve iş sürekliliği dahil olmak üzere ana veri ve işyeri yönetimi dahil olmak üzere bilgi teknolojisi kaynaklarının yönetilmesi. 

Sizden yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar için ihtiyacımız olan kişisel bilgileri toplamaktayız. İstatistik, hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve bilgi teknolojisi sistemlerimizin test edilmesi amacıyla mümkün surette isimsiz bilgileri kullanıyoruz. Bu, bu bilgilerin doğrudan veya dolaylı olarak kimliğinizi belirlemek için kullanılamayacağı anlamına gelir.

5. Sizden istediğimiz bilgileri bize vermezseniz veya bilgilerinizin artık işlenmemesini isterseniz ne olur

İş atamanızla ilgili işlemlerin (yukarıda açıklandığı gibi) işlenmesi ile ilgili olarak ABB, siz veya işvereniniz veya aracılığıyla ABB'de görev aldığınız şirket ile layıkıyla iş ilişkisi kuramayacak, yürütemeyecek veya feshedemeyecek ve bazı kişisel bilgiler olmadan yukarıda açıklanan amaçlar genel olarak yerine getiremeyecektir. Sizi kişisel bilgilerinizi bizimle paylaşmaya zorlayamasak da, lütfen bu durumun sizinle, işvereninizle veya aracılığıyla ABB'de görev aldığınız şirket ile bir sözleşmeye girmek için gerekli sözleşme öncesi tedbirlerin alınamaması veya iş atamanızın gerçekleştirilememesi ve sürdürülememesi gibi iş atamanızı olumsuz yönde etkileyebilecek bazı sonuçlar doğurabileceğini dikkate alınız.

6. İtimat ettiğimiz yasal dayanak

Kişisel bilgilerinizi bu bildirimde açıklanan amaçlar için uygulanabilir olduğu ölçüde aşağıdaki yasal temellerden birine dayalı olarak kullanıyoruz:

 • Kişisel bilgilerinizi iş atamanızdan doğan sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi veya aldığımız bir takım sözleşme öncesi tedbirlerin bir parçası olarak işleyebiliriz;

 • Bazı durumlarda, sizin gizlilik menfaatleriniz nedeniyle geçersiz hale gelmediği sürece kişisel bilgilerinizi işlemek için meşru menfaatlerimize itimat ediyoruz. Bu menfaatler şunları içerebilir:

  • ürünlerin ve hizmetlerin tedariki, tedarikçilerle sözleşmelerin ifası ve sipariş yönetimi, satın almaların işlenmesi ve yerine getirilmesi, proses kalitesi yönetimi ve ürünlerin veya hizmetlerin geliştirilmesi, analitikler ve pazar istihbaratı, satın alma proseslerinde ve yeniden organizasyonda varsayılan risklerin azaltılması, faaliyetlerin, iş bölümlerinin ve şirketin iktisabı ve satışı dahil olmak üzere en geniş anlamda işlerimizin yürütülmesi, yönetimi, geliştirilmesi ve ilerletilmesi;

  • yasal, düzenleyici, standart ve ABB'nin şirket içi gerekliliklerine ve politikalarına uyumun izlenmesi, soruşturulması ve sağlanması;

  • soruşturmalar da dahil olmak üzere yolsuzluk ve suç faaliyetlerinin, ABB varlıklarının, ürünlerinin ve hizmetlerinin kötüye kullanılmasının önlenmesi ve gerekli ve ölçülü ağ ve bilgi güvenliğinin sağlanması ve

  • örneğin merkezi hizmetleri sunmak için gereken şekilde şirket içi yönetim amacıyla ABB grubu bünyesinde kişisel bilgilerin iletilmesi.

Kişisel bilgilerinizi bu amaçlar ve menfaatler doğrultusunda neden işleyebileceğimizle ilgili değerlendirmemizin bir kopyasını www.abb.com/privacy adresinden talep edebilirsiniz.

 • Bazı durumlarda, kişisel bilgilerinizi örneğin vergi veya raporlama yükümlülükleri, resmi makamlarla işbirliği yükümlülükleri, yasal saklama süreleri veya kanıt toplanması, adli takibat veya medeni kanun hükümlerinin yerine getirilmesi amacıyla gerekebilecek resmi veya yasal tedbirler kapsamında kişisel bilgilerin ifşası gibi yasal yükümlülükler ve kanuni gereklilikler uyarınca işliyoruz

Özel kişisel bilgi kategorileri ile ilgili olarak bu bilgilerin işlenmesi yalnızca yürürlükte olan yasalar uyarınca ve:

 • Yürürlükte olan yasalar uyarınca belirli faaliyetler için açık bir biçimde izin vermeniz halinde işleyeceğiz veya

 • kanuni hakların belirlenmesi, kullanılması ve savunulması için gerekmesi halinde.

Cezai hükümler ve suçlarla ilgili kişisel bilgiler açısından bu bilgileri yalnızca yürürlükte olan (yerel) yasalarca izin verilmesi halinde işleyeceğiz.

7. Kişisel bilgilerinizi paylaştığımız taraflar (AB ve AEA içinde ve dışında veya verilerinizi kontrol eden ABB şirketinin bulunduğu ülkenin dışında)

Kişisel bilgilerinizi diğer ABB iştirakleri veya üçüncü taraflarla yalnızca aşağıdaki tabloda açıklanan amaçlar için gereken durumlarda paylaşıyoruz. Kişisel bilgilerinizi Avrupa Birliği (“AB”) ve Avrupa Ekonomik Alanı ("AEA") veya işverenin bulunduğu ülkenin dışındaki bir ülkeye aktarılacak veya buralardan erişilebilecek şekilde bir iştirakle veya üçüncü tarafla paylaşmamız halinde kişisel bilgilerinizi korumak için her zaman yeterli güvenlik önlemlerini alıyoruz. Bu güvenlik önlemlerinin örnekleri bazı tedarikçilerimizin benimsemiş olduğu Avrupa Komisyonu'nun yeterlilik kararı (daha fazlası için tıklayın), Standart Sözleşme Maddeleri (daha fazlası için tıklayın), Gizlilik Kalkanı sertifikası (daha fazlası için tıklayın) ve Bağlayıcı Kurumsal Kurallar'dır (daha fazlası için tıklayın). Kişisel bilgilerinizi korumak için bilgilerin AB, AEA ve işverenin bulunduğu ülkenin dışına aktarılması ile ilgili ek önlemler almış bulunmaktayız. Belirlenmiş güvenlik önlemlerinin genel bir özetini incelemek istiyorsanız lütfen www.abb.com/privacy adresine bir talep gönderin. 

Alıcı kategorisi

Alıcı konumu

Amaç

ABB iştirakleri ve bağlı şirketleri

ABB bağlı şirketlerinin listesine bakınız 

ABB yöneticiniz/şefiniz, ABB İnsan Kaynakları, ABB Finans, ABB Bilgi Teknolojisi Desteği, ABB'nin İnsan Kaynakları/Finans/Satın Alma ve 7/24 Lojistik bölümlerini destekleyen GBS'leri (Global İş Hizmetleri Merkezleri) ve ABB'nin yüklenicilerle ilgilenen Satın Alma departmanları tarafından işbu gizlilik bildiriminde açıklanan amaçlar

ABB iş ortakları (geçici iş gücü ve hizmet alımı/işvereniniz veya aracılığıyla ABB'de görev aldığınız şirket), distribütörler ve temsilcilikler

AB/AET ve AB/AET dışı (global)

İşbu gizlilik bildiriminde açıklanan amaçlar

Bilgi teknolojisi desteği, danışmanlık hizmetleri, dış kaynak kullanımı hizmetleri, bağımsız aracılar, ödeme işleyiciler, derecelendirme ve değerlendirme hizmetleri, muhasebeciler, avukatlar, sigortacılar, bankacılar, işe alım uzmanları, seyahat acenteleri ve ABB adına çalışan diğer danışmanlar veya hizmet sağlayıcılar dahil olmak üzere profesyonel ve danışmanlık hizmetleri, bilgi teknolojisi hizmetleri gibi hizmet sağlayıcılar

AB/AET ve AB/AET dışı (global)

İşbu gizlilik bildiriminde açıklanan amaçlar

ABB işletmelerini veya varlıklarını potansiyel olarak veya fiilen devralan kuruluşlar

AB/AET ve AB/AET dışı (global)

Söz konusu işletmenin veya varlıkların değerlendirilmesi veya işbu gizlilik bildiriminde açıklanan amaçlar için

Yürürlükte olan yasalar veya yasal süreç kapsamında gerekli görülen alıcılar, yürütme veya yönetim makamları, vb.

AB/AET ve AB/AET dışı (global)

Yürürlükte olan yasalarca gerekli görülen durumlarda veya devlet dairelerinin resmi talebi üzerine veya geçerli bir yasal gereklilik

Kişisel bilgilerinizi korumak için kullandığımız güvenlik önlemlerinin bir kopyasını www.abb.com/privacy adresine bir talep göndererek alabilirsiniz.

Kişisel bilgilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz

Zorunlu mevzuata dayalı olarak ABB bazı kişisel bilgileri belirli bir asgari süre boyunca saklamalıdır. Kişisel bilgilerinizi sadece işbu gizlilik bildiriminde açıklanan amaçlar için gereken süre boyunca saklıyoruz. Genel olarak, kişisel bilgiler iş atamanız süresince saklanır. Vergi ve kayıt tutma amaçlarıyla yasal olarak gerekmesi halinde kişisel bilgilerinizin gereken kısmını saklayacağız (tipik olarak iş atamanızın feshinden sonra 5-10 yıl boyunca). Bu süre sonunda kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde sileceğiz. Kişisel verilerinizi pazarlama amacıyla kullanması için ABB'ye ayrıca izin vermeniz şartıyla, bundan sonra pazarlama iletişimi almak istemediğinizi bize bildirene kadar gerekli kişisel verileri tutacağız; böyle bir talebinizin olması durumunda kişisel bilgilerinizi güvenli bir şekilde sileceğiz.

Aynı zamanda, yürürlükte olan bilgi koruma yasaları kişisel bilgilerin, bu bilgileri işlemek için gereken süreden daha uzun süre kimliğiniz belirlenebilecek bir biçimde saklamamızı yasaklamaktadır. Bilgi teknolojisi uygulamaları ve politikaları ile ihtiyacımız kalmayan kişisel bilgilerinizin silinmesini sağlıyoruz.  

ABB sistemlerinin güvenliği ve izlenmesi
ABB, size ait bilgiler ve ABB'nin dijital iş varlıkları dahil olmak üzere bilgilerinin güvenliğini çok ciddiye almaktadır. ABB, bunun ortak bir sorumluluk olarak görmektedir ve bu bilgilerin güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atmaktadır ve yüklenicilerinden de aynısını beklemektedir. Aldığımız güvenlik önlemleri ve sorumluluklarınız hakkında daha fazla bilgi için Son Kullanıcı Güvenlik Politikası'na bakabilirsiniz.

Security and monitoring of ABB systems

ABB takes the security of its data very seriously, including your information and ABB's digital business assets. ABB sees this as a shared responsibility, where it takes the necessary steps to secure such data, and where it expects the contractors to do the same. You can read more about our security measures and your responsibilities End User Security Policy.

ABB'nin sistemlerinin izlenmesi

İş nedeniyle ve bilgi teknolojisi güvenlik önlemlerini sürdürmek için telefon (cep telefonu ve sabit telefon) ve bilgisayar sistemleri (e-posta ve internet erişimi dahil) ve bunların kişisel olarak kullanımı dahil olmak üzere ABB'nin sistemlerinin kullanımı ile ilgili bilgiler toplanmakta ve izlenmekte olup bu bilgiler gerektiğinde ABB'nin sistemlerinin güvenliği ve ABB güvenlik grup politikalarına ve yürürlükte olan yasalara uyum açısından kullanılmaktadır. Hizmetlere ABB'nin bilgi teknolojisi ve iletişim sistemlerindeki parolaları ve oturum açma adlarını kullanarak erişmeniz halinde bu erişim bilgilerinizin ABB tarafından görülebileceği anlamına gelir.

İzleme yalnızca yasalarca izin verilen veya gerekli görülen ölçüde ve iş amaçlarıyla gereken ve gerekçelendirilebilir şekilde gerçekleştirilir. Elde edilen günlük dosyaları bölüm 7 uyarınca belirtilen bir asgari süre boyunca saklanacaktır. Bunun amacı, kötüye kullanım ve diğer güvenlik olaylarının tespit edilebilmesi ve bilgilerin takip eden soruşturmaları ve alınacak tedbirleri desteklemek için kullanılabilmesidir. Yasalarca ve şirket içi politikalarda izin verilen ölçüde disiplin prosedürü uyarınca işlemler gerçekleştirilebilir.

Gerekmesi halinde bu bilgiler polise veya diğer kolluk kuvvetlerine verilebilir. Soruşturmalar ve bilgilerin ilgili makamlara ifşası yalnızca yasalarca izin verilen ölçüde gerçekleştirilecektir.

Bilgi gizlilik haklarınız

Bulunduğunuz ve kişisel bilgilerinizin işlendiği ülkenin yasalarına tabi olarak aşağıdaki haklara sahip olabilirsiniz:

Bilgi gizliliği hakları

Ne anlama gelir

Bilgilerinize erişme hakkı

ABB'den hakkınızda elimizde bulundurduğumuz kişisel bilgilerin bir özetini veya bir kopyasını isteme hakkına sahipsiniz.

Bilgilerinizi düzelttirme hakkı

Hakkınızda elimizde bulundurduğumuz yanlış veya eksik kişisel bilgilerin derhal düzeltilmesini talep edebilirsiniz.

Bilgilerinizi sildirme hakkı

Artık gerekmediğinde, yürürlükte olan yasalar uyarınca silinmesi gerektiğinde ve işlenmelerinin yasadışı olduğu durumlarda kişisel bilgilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz.

Bilgilerin işlenmesini kısıtlama hakkı

Bazı durumlarda kişisel bilgilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkına sahipsiniz.

Bilgi taşınabilirliği hakkı

Kişisel bilgilerinizi kendi amaçlarınız için yapılandırılmış, makinede okunabilir bir biçimde alma veya bilgilerinizi bir üçüncü tarafa aktarmamızı talep etme hakkına sahipsiniz.

Bilgilerin işlenmesine itiraz etme hakkı

Bilgilerin işlenmesi için dayanak olarak meşru menfaatlerimize itimat ettiğimiz durumlarda ve bilgi koruma haklarınızın meşru menfaatlerimiz için belirttiğimiz gerekçelerden daha ağır bastığı durumlarda kişisel bilgilerinizi işlememize itiraz etme hakkına sahipsiniz.

İzni geri alma hakkı

ABB'nin kişisel bilgilerinizi işlemek için izninizi istediği durumlarda istediğiniz zaman verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. İznin geri alınması izin geri alınmadan önce gerçekleştirilen işlemlerin yasallığını etkilemeyecektir.

Lütfen yukarıda açıklanan hakların mutlak hak olmadığına ve talebinizin her zaman tam olarak yerine getirilemeyebileceğine dikkat edin. Örneğin, bazen bazı kişisel bilgileri saklama konusunda yasal yükümlülüklerimizin veya sözleşmeye bağlı yükümlülüklerimizin olabileceği durumlarda kişisel bilgilerinizi silemeyebilir veya kişisel bilgilerinizin işlenmesini kısıtlayamayabiliriz.

http://www.abb.com/privacy adresinden bilgi gizliliği haklarınızı kullanma talebinde bulunabilirsiniz.

İletişim ve daha fazla bilgi
Kişisel bilgilerinize erişmek istiyorsanız yukarıda belirtilen diğer haklarınızı kullanın veya ABB'nin kişisel bilgilerinizi nasıl işlediği hakkında sorularınız veya endişeleriniz varsa lütfen privacy@abb.com adresinden Grup Bilgi Koruma Sorumlumuz ile iletişime geçin veya şikayetinizi www.abb.com/privacy adresine gönderin.

Aldığınız yanıttan memnun kalmamanız veya kişisel bilgilerinizi yasalara uygun olmayan şekilde işlediğimizi düşünmeniz halinde ikamet ettiğiniz veya çalıştığınız ülkedeki Bilgi Koruma Makamına şikayette bulunma veya bilgi koruma yasalarının ihlal edilmiş olabileceğini düşünmeniz halinde ilgili mahkemelere başvurma hakkına da sahipsiniz.

Yayın tarihi: 29 Kasım 2019