Prosessinohjaus- ja automaatioratkaisut alumiiniteollisuuteen

ABB:ltä saat räätälöidyt hajautetut ohjausjärjestelmät, jotka hyödyntävät reaaliaikaista tietoa ja mahdollistavat prosessin ja energiankäytön jatkuvan valvonnan ja analysoinnin, jonka avulla käyttökatkot voidaan pitää minimissä.

Alumiinisulatto vaatii suuria määriä sähköenergiaa. Optimoidut tehomuuntajajärjestelmät ja hyvin suunniteltu sähkönsyöttörajapinta ovat välttämättömiä energiatehokkuuden ja sähkön laadun varmistajia. Sähköenergiakustannukset muodostavat 30–40 % alumiinintuotannon kokonaiskustannuksista.

Alumiinin tuotantolaitoksissa tarvitaan integroitu prosessinohjaus- ja sähköjärjestelmä, joka parantaa koko laitoksen hyötysuhdetta ja tuottavuutta. ABB:n hajautetun ohjausjärjestelmän yhdistetty käyttöliittymä helpottaa tehonsyötön, prosessin, tuotannon, laadun ja liiketoimintatiedon järjestelmien käyttöä. Oikeilla käyttöoikeuksilla varustettu käyttäjä voi käyttää järjestelmiä niin kaukaisimmasta etätoimipaikasta kuin yhtiön pääkonttoriltakin. 

ABB:llä on täysi valikoima mittalaitteita alumiinin tuotantoon: vetyanalysaattorit, sulkeuma-analysaattorit, sulatteen puhtauden analysaattorit sekä sulkeumien tunnistus- ja mittauslaitteet. Laaja kokemus alumiinin tuotannosta varmistaa, että osaamme valita oikean moottorin kaikkiin sovelluksiin bauksiitin siirrosta alumiinioksidin tuottamiseen sulatusprosessiin syötettäväksi. 

ABB toimittaa niin yksittäiset tuotteet kuin kattavat pakettijärjestelmätkin – et tarvitse muita toimittajia.

Valikoimamme

Referenssit

Related products

Industries we serve

Loading documents
Select region / language