Prosessinohjaus- ja automaatioratkaisut kaivosteollisuuteen ja mineraalien jalostukseen

Parempi automaatio, syvempi integraatio

Automaatio ei ole kaivosteollisuudessa uusi asia, mutta kaivosten automaatio on usein vähemmän kehittynyttä kuin muilla teollisuudenaloilla ja keskittyy moottorien, laitteiden ja joidenkin prosessin osien yksinkertaiseen ohjaukseen. Kaivoksissa on lisäksi usein käytössä paljon erillisiä laitteistoja ja järjestelmiä eri valmistajilta. Jokaisella näistä automaatiosaarekkeista voi olla oma data, tietomuodot ja rajapinnat, ja operaattorien on seurattava suurta määrää erilaisia näyttöjä ja koordinoitava prosessin osat niiden perusteella. Sähkönsyöttö toimii myös omana täysin erillisenä järjestelmänään.

Kaivoksissa ja mineraalien jalostuslaitoksissa tarvitaan integroituja prosessinohjausjärjestelmiä, joilla voidaan parantaa koko laitoksen tehokkuutta ja tuottavuutta. Vaikka sähkönsyöttö on erittäin tärkeä järjestelmä, se on kuitenkin vain yksi tuotantoprosessin tekijä. Optimointialgoritmit pystyvät hoitamaan myös sen kaikkien muiden prosessin syötteiden ohella niin, että tuotos on mahdollisimman hyvä.

ABB toimittaa reaaliaikaista dataa hyödyntävät räätälöidyt ratkaisut niin uusiin laitoksiin kuin modernisointiprojekteihin, mahdollistaa prosessin jatkuvan valvonnan ja analysoinnin ja auttaa parantamaan laitteistojen toimintavarmuutta.

ABB pystyy toimittamaan teollisuusohjelmiston, joka kattaa prosessinohjauksen, tuotannon hallinnan, toiminnan suunnittelun ja optimoinnin, työn ja käyttöomaisuuden hallinnan sekä yhtiön konttorin toiminnot kaukaisimmasta toimipaikasta pääkonttorille asti.

Valikoimamme

Referenssit

Kannattavaa kaivosteollisuutta

Related products and services

Loading documents

Industries we serve

Select region / language