Ve společnosti ABB se chováme udržitelně ve všem, co děláme, abychom vytvářeli dlouhodobou hodnotu."

 

Generální ředitel ABB, Björn Rosengren

Novinky

Ve společnosti ABB aktivně přispíváme k udržitelnějšímu světu. Jdeme příkladem ve vlastních provozech a spolupracujeme se zákazníky a dodavateli s cílem vytvářet nízkouhlíkovou společnost, šetřit zdroje a podporovat rozvoj společnosti.

Zahrnujeme udržitelnost do všeho, co děláme

Select region / language