ABB vrátilo z Ostravy do výroby už 3.878 robotů od roku 2007

  • ABB očekává pokračující růst poptávky po repasovaných robotech, který vloni   přesáhl 25 % 
  • Ostravské Globální opravárenské centrum průmyslových robotů už repasovalo 3.878 robotů  
  • ABB tak i formou vracení robotů k uživatelům reaguje na požadavky zákazníků na udržitelnost, a zapojuje se tak do cirkulární ekonomiky  

Vzhledem k prodlouženým dodacím lhůtám v důsledku narušení dodavatelského řetězce, které bylo z velké části způsobeno celosvětovou pandemií, narostla v roce 2022 poptávka po repasovaných robotech o více než čtvrtinu. Společnost ABB očekává, že poptávka poroste i nadále, neboť udržitelnější řešení hledají i výrobci. 

Za posledních 16 let ABB ve svém ostravském centru repasovalo už 3.878 robotů. ABB má v Asii, Evropě a Spojených státech celkem šest repasních center, kde je ročně zrepasováno přibližně 250 robotů. 

ABB zákazníkům nabízí odkup opotřebených nebo nefunkčních robotů, které v ostravském centru odborně repasuje. Většinou lze znovu použít 60 až 80 % původního robotu, zbytek je odeslán certifikovaným partnerům k recyklaci. Roboty ABB nasazené v automobilovém průmyslu lze po repasi využít podruhé, pětinu z nich i potřetí. 

Kvůli svým specifickým schopnostem hrají roboty při snižování plýtvání materiálem významnou roli, a proto jejich prodej významně roste. Podle zprávy Mezinárodní federace robotů (IFR) bylo v roce 2021 v továrnách po celém světě instalováno více než 500 000 nových průmyslových robotů, což je rekordní počet. 

Užití robotů nepochybně přináší velké výhody, ovšem otázkou zůstává, co se s nimi stane na konci jejich životního cyklu. Proto výrobci robotů neustále hledají nové cesty, jak snížit svou ekologickou stopu a odpovědně opotřebené roboty likvidovat, což je klíčovým aspektem cirkulární ekonomiky. 

Společnost ABB nabízí služby, které udržitelné řešení zajišťují. Jedná se o proces, který nejenže pomáhá společnostem cirkulární ekonomiku podporovat, ale je i ekonomicky výhodný.  Společnost ABB navrhuje ta nejkvalitnější robotická řešení při zachování dlouhého životního cyklu. Některé roboty ABB se používají již více než 35 let. Švédská strojírenská firma Magnussons například instalovala svůj první robot ABB v roce 1974, který přestal pracovat v roce 2016 (kdy společnost svůj výrobní závod uzavřela), tedy po 42 letech nepřetržitého provozu.

Prodloužená životnost 

Prodloužit životní cyklus robotů lze několika způsoby. ABB poskytuje svým zákazníkům například pokročilé datové služby, které uživatelům umožňují přijmout opatření, jež životnost jejich robotů prodlužují. Tyto služby zahrnují pokročilou preventivní údržbu, údržbu založenou na údajích o stavu zařízení (CBM) a propojené digitální služby. 

Služba CBM umožňuje zákazníkům předvídat úroveň opotřebení daného robotu a usuzovat na jeho případné selhání. 

V první fázi jsou identifikovány nejzatíženější roboty, ve druhé je provedena důkladná kontrola a další analýza ke zjištění příčiny přetížení a nakonec doporučena strategie údržby šitá na míru. 

Tato služba prodlužuje životní cyklus robotu, což přispívá k cirkulární ekonomice a snižuje potřebu údržby. Jako příklad můžeme uvést významného výrobce automobilů, kterému tato služba umožnila identifikovat nejzatíženější roboty. Po provedení preventivní údržby může jeho 280 robotů i nadále vykonávat dané úkony až do roku 2035, přestože jsou v provozu již 25 000 hodin. 

Globální opravárenské centrum průmyslových robotů v Ostravě

Postup repase 

Každý repasovaný robot s certifikací ABB prochází vstupním auditem. Nejprve provedeme vstupní kontrolu pro zajištění sledovatelnosti zahrnující přísné standardizované provozní postupy. Potom roboty nebo jejich komponenty demontujeme a provedeme druhou kontrolu všech klíčových součástí. Po provedení repase je každý robot testován, aby byly zajištěny stejné specifikace jako u nových robotů, a to při nominální nosnosti po dobu minimálně 16 hodin. Na každý repasovaný robot je poskytována dvouletá záruka a lze jej také modifikovat tak, aby pracoval s nejnovější řídicí jednotkou. 

Pokud se uživatelé rozhodnou pro koupi repasovaného zařízení, mohou využít místní služby zákaznické a technické podpory, stejně jako v případě nákupu nového robotu ABB. 

Oproti němu ale pořízení repasovaného robotu snižuje emise CO2 z výroby o 75 % procent. Například při likvidaci robotu ABB IRB 6640 vzniká 1,4 tuny odpadního materiálu, zejména kovu, jehož obnova a opětovné zpracování vyžaduje velké množství energie a zároveň zvyšuje úroveň emisí. 

Podpora cirkulární ekonomiky pomocí robotů 

Stále více uživatelů robotů prosazuje koncept cirkulární ekonomiky. Společnost ABB prodlužuje životní cyklus robotů pomocí repasování a zodpovědně je likviduje, napomáhá k udržitelnějším způsobům výroby. 

Podle výroční zprávy Circularity Gap Report 2023 lze pomocí globální cirkulární ekonomiky uspokojit potřeby všech lidí za použití pouze 70 % materiálů, které v současnosti těžíme a využíváme. Globální ekonomika je pouze ze 7,2 % cirkulární a v důsledku tempa spotřeby materiálů je cirkulární deficit rok od roku horší. Autoři této zprávy identifikovali čtyři oblasti, v nichž je zapotřebí přijmout opatření ke zvýšení úrovně cirkularity. Jednou z nich je „Vyrobené zboží a spotřební materiál“, jejímž hlavním cílem je prodloužit životní cyklus zařízení, strojů a zboží. 

Zdroje:

ABB je technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením technického know-how a softwaru přináší řešení pro optimalizaci výroby, dopravy, rozvodu a distribuce energie a provozu budov. ABB je špičkou v oboru už přes 130 let a se svými 105 000 zaměstnanci přináší na trh inovace urychlující transformaci průmyslu. www.abb.com   

ABB Robotika a Automatizace je předním světovým poskytovatelem robotiky a procesní automatizace. Jako jediná společnost disponujeme komplexním a integrovaným portfoliem, které zahrnuje roboty, autonomní mobilní roboty a řešení procesní automatizace, navržené a řízené naším vlastním softwarem. Pomáháme společnostem všech velikostí a oborů, od automobilového průmyslu, přes elektroniku až po logistiku, stát se silnějšími, flexibilnějšími a výkonnějšími. ABB Robotika a Automatizace podporuje zákazníky v přerodu na propojené a kolaborativní továrny budoucnosti. Divize zaměstnává přibližně 11 tisíc lidí ve více než 100 lokalitách v 53 zemích světa. go.abb/robotics 

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp