System rur osłonowych ABB w przetwórstwie żywności i produkcji napojów

Rozwiązania antyseptycznej ochrony do kabli

Systemy rur osłonowych ABB w przetwórstwie żywności i produkcji napojów zostały zaprojektowane na potrzeby ochrony złożonych urządzeń do przetwarzania żywności wyposażonych w delikatne systemy okablowania elektrycznego, sterowania i automatyki. Dzięki tym rozwiązaniom urządzenia do przetwarzania żywności i napojów umożliwiają zwiększenie przychodów, stabilności zakładu, bezpieczeństwa żywności i wartości marki.

Zwiększająca się liczba mechanicznych urządzeń przetwórczych działających w przemyśle spożywczym i przy produkcji napojów oraz tendencja prowadząca do zwiększania automatyzacji w systemach przenośników i linii zasilających powoduje, że ochrony wymagają często tysiące kabli zasilających i przesyłających dane. Jednak same systemy ochrony kabli, takie jak rury osłonowe i złącza, mogą być siedliskiem bakterii i mogą stanowić potencjalne zagrożenie w procesie przetwarzania żywności.
Rozwiązaniem zaprojektowanym wspólnie z partnerem technologicznym, firmą BioCote, okazało
się zintegrowanie ochrony antyseptycznej z nieprzepuszczającej płynów rury osłonowej nowej generacji. Rura osłonowa, która jest otoczona gładką, dopuszczoną do kontaktu z żywnością, termoplastyczną osłoną DuPont Hytrel®, współpracuje z zastosowanymi po raz pierwszy w branży jednoczęściowymi złączami
nieprzepuszczającymi płynów zbudowanymi ze stali nierdzewnej. Nowy system stanowi opłacalną
alternatywę dla innych typów systemów rur osłonowych i nadaje się doskonale do ochrony urządzeń
przetwórczych i przyległej strefy przetwarzania.
Zastosowanie
Nasza oferta produktowa
Dodatkowe informacje
Dokumentacja
Skontaktuj się z nami
Wewnętrzne sieci oprzewodowania
Właściwości systemu, takie jak nieprzepuszczalność
dla płynów (do IP69), stalowy rdzeń, ochrona antyseptyczna i nowe, jednoczęściowe złącza ze stali nierdzewnej, zabezpieczają znajdujące się wewnątrz kable zasilające i przesyłające dane, umożliwiając efektywne, bezpieczne i higieniczne działanie
urządzeń bez uszczerbku dla produkcji i systemów.
Panele kontrolne
Zakłady przetwarzające żywność i napoje wymagają wysokiego poziomu niezawodności systemów elektrycznych, ponieważ przestoje mogą spowodować straty w produkcji liczone w minutach lub dniach, jeśli partia wyrobów będzie musiała zostać zutylizowana. Zastosowanie przy produkcji żywności i napojów produktów Adaptaflex zapewni, że wszystkie panele kontrolne i systemy oprzewodowania pozostaną
sprawne i nietknięte.
Materiał odporny na korozję
Personel odpowiedzialny za czyszczenie i sprzątanie urządzeń do przetwarzania żywności i produkcji napojów często używa chemicznych roztworów podgrzanych do wysokiej temperatury, aplikowanych za pomocą sprzętu do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem. Mając to na uwadze, firma ABB opracowała system przetwarzania żywności i produkcji napojów zbudowany z materiałów odpornych na działanie związków chemicznych.
Select region / language