Siirtyminen hajautetusta ASEA Master- tai Advant Master -ohjausjärjestelmästä nykyaikaiseen järjestelmään

Voit siirtyä ASEA Master -järjestelmästä (MasterPiece-ohjain, MasterView-käyttöliittymä) tai Advant Master -tuoteperheestä (AC450-ohjain, Advant Station -käyttöliittymä) ABB:n uudemman sukupolven hajautettuun ohjausjärjestelmään vaiheittain tai korvata koko järjestelmän kerralla.

ABB on hajautettujen ohjausjärjestelmien markkinajohtaja, ja sillä on maailman suurin asennettu prosessinohjausjärjestelmien laitekanta. Ymmärrämme siis tuotantolaitteistojesi vaiheittaiseen kehittämiseen ja jatkuvaan modernisointiin liittyvät tarpeet. 

Meillä on selkeä strategia: vaihdetaan vain ne järjestelmän osat, joiden vaihtaminen on tarpeellista ja taloudellisesti järkevää

Olemme kehittäneet Master-tuoteperheelle eritasoisia vaiheittaisen järjestelmäevoluution ratkaisuja, joilla vuonna 1984 julkaistu ASEA Master -järjestelmä (MasterPiece-ohjaimet ja MasterView-käyttöliittymä) ja vuodelta 1992 oleva Advant Master -järjestelmä (AC450-ohjain ja Advant Station -käyttöliittymä) voidaan päivittää nykyaikaan.

Järjestelmäevoluution asiantuntijamme käyvät aluksi järjestelmän läpi ja tunnistavat siitä ne päivityskohteet, joihin sijoitettavalle pääomalle saadaan paras tuotto. Tutkimuksen perusteella luodaan parhaan mahdollisen evoluutiopolun mukainen pitkäaikaissuunnitelma, jonka avulla laitoksen toimintaa ja tuottavuutta voidaan tehostaa. 

Kokemuksemme mukaan vaiheittainen siirtyminen uuteen järjestelmään ABB Master- tai Advant Master -järjestelmästä voidaan yleensä priorisoida kuten alla on esitetty vasemmalta oikealle:

Tarvitsetko lisätietoa?

System Evolution by system layer and product

Käyttöliittymä
Verkko
Tekninen suunnittelu
Tietojen hallinta
Ohjaimet
I/O-järjestelmät
Product
Evolve to
ABB MasterView
800xA for Advant Master, järjestelmäversio 6.0
AdvaCommand for Unix Workstations
800xA for Advant Master, järjestelmäversio 6.0
800xA for Advant Master, järjestelmäversio 3.1-5.1 800xA for Advant Master, järjestelmäversio 6.0
Tuote Uusi ratkaisu
MB300 Thick Ethernet-koaksiaalijärjestelmä 800xA-verkkokytkimiin perustuva MB300
Verkkokeskittimiin perustuva MB300 800xA-verkkokytkimiin perustuva MB300
Tuote Uusi ratkaisu
Advant Station 100 -suunnitteluasemat Control Builder A 1.4
Control Builder A 1.0-1.3 Control Builder A 1.4
Tuote Uusi ratkaisu
Enterprise Historian for Unix 800xA History
Enterprise Historian for Windows NT 800xA History
Tuote Uusi ratkaisu
MasterPiece 200 ja 200/1 Advant Controller 450 2.3 tai AC 800M
Advant Controller 450 1.0-2.2 Advant Controller 450 2.3 tai AC 800M
Advant Controller 410 Advant Controller 450 2.3 tai AC 800M
Advant Controller 70 AC 800M
Advant Controller 55 AC 800M
Advant Controller 110 Advant Controller 160 2.2 tai AC 800M
Advant Controller 160 1.0-2.1 Advant Controller 160 2.2
tuote Uusi ratkaisu
S100 for Advant Master, ensimmäinen versio S100 For Advant Master A version
S400 for Advant Master S800 I/O ja kehityspaketti
S800 Advant Master -järjestelmän AF100-väylässä S800 AC 800M -ohjaimen Profibus DP -väylässä

Tyypilliset siirtymisvaihtoehdot

FAQs


Mikä on tehokkain tapa siirtyä uuden sukupolven järjestelmään?

Vastaus on Automation Sentinel -ohjelman Maintain and Evolve -taso.

Ohjelmistolisenssit muodostavat suuren osan kustannuksista siirryttäessä ABB Master- tai ABB Advant Master -järjestelmästä nykyaikaiseen järjestelmään. Lisenssit sisältyvät Automation Sentinel -ohjelman Maintain and Evolve -tasoon.

Automation Sentinel on elinkaarituen keskeinen työkalu, joka auttaa järjestelmien jatkuvassa päivityksessä ja kehityksessä kohti uusimpia laitteistoja.


Mitä järjestelmätason uudistamisella voidaan saavuttaa?

Tuotantoteollisuuden yritysten on jatkuvasti muutettava ja kehitettävä liiketoimintaprosessejaan, jotta ne voivat pysyä kilpailukykyisinä. Järjestelmään tehdyt muutokset on rajattava alueille, joilla hyöty on suurin, ja sijoitetulle pääomalle on saatava selkeä tuotto.

Laitteisto Teknologia
Edut
Käyttöliittymän vaihto
 • Yhtenäinen käyttöliittymä / valvomotekniikka
 • Laitoksen yhteinen objektirakenne
 • Pystysuuntainen integrointi
 • Operaattorien toiminta tehostuu
 • Turvallisuus paranee
 • Pullonkaulojen poisto / suurempi kapasiteetti
Ohjainten vaihto
 • Arkkitehtuuri
 • Suoritinteho
 • Tilantarve
 • Käyttöomaisuuden hallinta / ennakoiva kunnossapito
 • Parempi käyttövarmuus
 • Tehokkaampi kunnossapito
 • Pienemmät laitekustannukset
 • Pienemmät energiakustannukset
I/O- tai kenttäpäätelaitteiden vaihto
 •  I/O-liitäntäratkaisut
 • Kaapelointiratkaisut
 •  I/O ja/tai kaapelointi säilyy


Evoluutio ja migraatio – kaksi lähestymistapaa järjestelmien kehittämiseen

Migraatio tarkoittaa yleensä siirtymistä paikasta toiseen, tilasta toiseen tai, tässä tapauksessa, yhdestä hajautettujen ohjausjärjestelmien sukupolvesta toiseen. 

Järjestelmän evoluutiosta taas puhutaan, kun tarkastellaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan tarvetta ja valitaan korvattavat alijärjestelmät ja niiden vaihtojärjestys huolellisesti, jotta tuotantojärjestelmän tuottavuus ei heikkene ja uusista toiminnoista saadaan täysi hyöty.

Yksinkertaistetusti voidaan sanoa, että migraatiossa vanha järjestelmä vain poistetaan ja vaihdetaan uuteen, kun taas järjestelmän evoluutiossa sitä kehitetään vaiheittain ja suunnitelmallisesti.

Referenssit

Loading documents
Select region / language