System och lösningar

Bygg eller moderniser din gruva- eller mineralbearbetningsanläggning med optimala systemlösningar, samordnade och sömlöst integrerade i ett fullt konstruerade paket.

Vårt enhetliga, tvärfunktionella, företagsomfattande tillvägagångssätt för digital transformation i gruvdrift - ABB Ability™ MineOptimize - banar väg från en gruva med automatiseringsöar till en helt integrerad, uppkopplad, mobil, samarbetsvillig, autonom och koldioxidfri gruva för framtiden.

Vill du ha produktinformation eller service?

Optimerade systemlösningar för:

Integrerade lösningar som fungerar smidigt och effektivt

Vår strategi täcker hela förädlingskedjan, från gruvan till den marknadsförda produkten. Vår erfarenhet av att slå samman utrustning, kompetens och tjänster för att utveckla en komplett skräddarsydd lösning stärker hela din verksamhet oavsett projektets storlek.

ABB:s förmåga i kombination med våra globala och lokala resurser erbjuda integrerade kraft, kontroll och informationslösningar. Du sätter kraven en gång och vi tar ansvar för att skapa en integrerad lösning som fungerar smidigt och effektivt.

Vårt erbjudande

Automation

För att frigöra organisationens värde krävs en mjukvaruplattform för verksamhetsstyrning som förbättrar informationsflödet och synligheten över organisationsgränser och optimerar affärsprocessen från gruva till marknaden.

ABB är unikt positionerat för att föra samman industri-programvara som spänner över processtyrning, produktionsledning, operativ planering och optimering, arbete och kapitalförvaltning och koncerngemensamma funktioner. Som en av de ledande leverantörerna av programvara för gruv- och mineralteknik i hela världen är ABB i teknikens framkant under hela gruvans livscykel vilket hjälper till att avsevärt driva affärsvärdet.

> Läs mer om Mining and mineral processing solutions (PDF) [eng]Minerals Library [eng]and MIDAS Library [eng]Gruvspelssystem

Elektrifiering och anläggningskonstruktion


Effektiviteten hos en industrianläggning påverkas av dess viktigaste mekaniska och elektriska installationer, god planering och konstruktion. Vi säkerställer valet av rätt teknik och produkter, deras rätt dimensionering, efterlevnad av miljöförhållanden samt genomförandet av smarta branschspecifika lösningar.

Allt detta leder till betydande besparingar i både investeringar och energiförbrukning vilket ger en signifikant förbättring i anläggningens ekonomi under hela dess livscykel. Som en integrerad enhet omfattas anläggningens infrastruktur objekt som; optimerade transformatorer och layouter för elektriska rum, kabel teknik, jordningssystem, branddetektering och skydd, luftkonditionering och ventilationssystem, kommunikationssystem och mycket mer.

ABB:s elektrifieringslösningar är konstruerade för säkerhet, flexibilitet, trygghet och högsta drifttillgänglighet för att hålla din anläggning igång.

> Läs mer om E-House containerställverk och ABB's power and voltage conditioners [eng]  

Eldistribution

Vänd dig till ABB när du behöver en effektiv och tillförlitlig kraftdistribution i din anläggning. Vi erbjuder det bredaste utbudet av utrustning för hög, medel och lågspänning för omkoppling och distribution av elkraft.

Våra lösningar är konstruerade för säkerhet, flexibilitet och trygghet för att hålla verksamheten igång dag och natt. Detta inkluderar produktion av reservkraft och UPS, prefabricerade nätstationer, utrustning för effektfaktorkompensering och övertonsfiltrering, ställverk och transformatorer. ABB ger dig state-of-the-art-teknik för att överträffa dagens höga krav.

> Läs mer om Eldistribution och ABB: s lösningar för mellan och låg spänning för transport och distribution av elkraft till anläggningen.

Drivsystem för gruvapplikationer

Att välja rätt drivsystemet för en viss tillämpning kräver kunskap och erfarenhet inom processmiljön. ABB konstruerar och tillverkar drivsystem från kilowatt till megawatt klassning. Genom att kombinera omfattande branschkunskap med årtionden av applikationskunskap levererar ABB den mest ekonomiska drivsystemslösningar för just dina, ofta unika, omständigheter. Våra lösningar för gruvdrivsystem är utformade för att hjälpa till att hålla din produktion igång och uppnå högsta tillgänglighet, produktivitet och effektivitet i din verksamhet.

> Läs mer om Drives and PLCs for mining [eng], Växellösa drivsystemRingmotor kvarnar and Drivsystem med variabel hastighet

Integrerad gruvdrift och informationssystem


Gruv-företag strävar ständigt efter att öka produktionen, förbättra lönsamheten och minska de operativa riskerna. För att göra detta måste verksamheten optimeras  i hela organisationen. Med ABB:s automationslösningar är processtyrning, instrumentering, optimeringsfunktioner och informationssystem integrerade till en plattform under System 800xA [eng].

Det kan kombineras med olika applikationer såsom ABB:s Knowledge Manager [eng]  för att underlätta insamling, sortering och spridning av kombinerad produktions-, kvalitets- och energiinformation för hela anläggningen via webbaserade rapporter, trender och diagram. ABB:s lösningar för Process Optimization [eng] ger ökad produktivitet i din anläggning genom en kombinerad tillämpning av modern och avancerad processtyrning som Neural Networks, Fuzzy Control and Model Predictive Control (MPC).

> Läs mer om ECS Enterprise Connectivity [eng] and Instruments and analyzers solutions
 

Service

Varje fel på utrustning kan allvarligt påverka din produktivitet och lönsamhet. För att säkerställa att din investering är skyddad och att optimera utrustningens prestanda har ABB utvecklat ett koncept som bygger på behovet av att minimera operativ risk och öka systemets tillgänglighet. Vårt integrerade serviceavtal kombinerar långsiktigt en eller flera serviceprodukter till ett enkelt anpassat avtal.

Du kan välja de tjänster som uppfyller dina specifika krav på förebyggande, förutseende och avhjälpande underhåll: fältservice, reservdelsservice, fjärrservice, utbildningstjänster och specialtjänster.

> Learn more about ABB in Mining services [eng] 

Modernisering

Moderniseringen av en befintlig anläggning till de senaste standarderna, produktions- och effektivitetsnivåer medan den fortfarande är i drift kräver helt andra färdigheter och kunskaper än att bygga en helt ny anläggning.

De utmaningar som anläggningsoperatörerna står inför vid varje modernisering gör varje projekt unikt i sin komplexitet. Det kan bara bli framgångsrikt när din partner och entreprenör till fullo förstår komplexiteten i mineralbearbetning och gruvprocesser, samt har den erfarenhet som krävs för att genomföra dessa unika lösningar inom ramen för planerad driftstopp. Det är där ABB utmärker sig som världsledande inom området.

Referenser

Nedladdningar och multimedia

Select region / language

Populära länkar