Förädling

Optimerade och integrerade processer

För att framställa den önskade varan, såsom malmkoncentrat, pellets och DRI / HBI för järnmalm, kopparkatoder, nickel eller zink tackor samt aluminiumoxid mm, omfattar ABB:s processer inte bara materialhantering eller finfördelning (krossning och malning) utan även hydrometallurgi (malm anrikning / koncentration och / eller SXEW), agglomerering (inklusive pelletering och DRI / HBI) samt pyrometallurgi (smältning och förädling).
Därför erbjuder ABB följande system och lösningar:

  • Frekvensomriktare
  • Valvtalsreglerade drifter
  • Intelligent elkraftfördelning
  • Processtyrning
  • Instrumentering och processoptimering

Genom att förena lösningar för processtyrning och beprövad kompetens vid projektledning säkerställs anläggningens operativ effektivitet.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudand

Kolberedning

ABB erbjuder omfattande paket av kompetens, produkter, system och lösningar för hela produktionskedjan vid kolbrytning. ABB är en världsledande leverantör av kompletta anläggningar med elektrifiering, integrerad processtyrning och optimeringslösningar, motorer och drivsystem samt instrumentering och analyssystem för underjordsbrytning, dagbrott av kolindustrin.

ABB kan erbjuda lösningar för både nyckelfärdiga "green field" projekt eller modernisering / uppgradering av befintliga anläggningar med erfarenhet av ESCM (Engineer, Supply, and Construct & Manage).

Kopparprocessen

ABB erbjuder ett brett sortiment av produkter och lösningar till koppargruvindustrin. Vår portfölj består av integrerad elektrifiering, automation, styrning, instrumentering och drivsystem, som maximerar produktiviteten för våra kunder över hela världen. ABB är vana att möta stora tekniska utmaningar från denna industri genom att konstruera el- och automationssystem för projekt belägna på hög höjd, över 5000 m, eller när omgivningstemperatur varierar från minus 40°C till plus 50°C.

Koppargruvor och kopparprocessen kräver stora investeringar på grund av avlägsna platser som kräver ytterligare infrastrukturkostnader för att tillse el- och vattenbehov. ABB har en lång erfarenhet av att hjälpa många kunder att minska kapital- och driftskostnader genom att optimera el- och automationssystem och minska elförbrukningen. Oavsett om det är gruvdrift, anrikning, urlakning, smältning eller elektroraffinering kommer våra lösningar möta utmaningarna att förse ett elektriskt och automationssystem för den totala anläggningen.

Photo by Lars Lentz [CC BY-SA 1.0], via Wikimedia Commons

Järnmalmprocessen

Med ABB: s global organisation för anrikning av järnmalm, pelletering och direkt reduktion med kompetenscentrum i Europa och lokala centrum, har vi kapacitet att leverera en komplett portfölj av elektriska lösningar till denna marknad.

ABB är världsledande på tillämpning av kraftsystem, motorer och drivsystem - från de mest komplexa applikationer såsom stora SAG och kulkvarnar och drivsystem för HPGR till mindre komplexa fristående drivsystemlösningar för järnmalmsbearbetning. Vår samlade erfarenhet inom kraftgenerering och distribution och drivteknik gör det möjligt för oss att optimera utformningen av eldistributionen och integrala lösningar för övertonesfilter effektfaktorkorrigering, etc.

ABB har processkunskap, applikationskunnande och erfarenhet av att leverera skräddarsydda automationslösningar till järnmalmsproducenter. Dessa lösningar är baserade på våra Industrial IT-plattform och inkludera vårt öppna styrsystem (OCS), hårdvaru/mjukvaru-systemet, energiledningssystem, optimeringssystem för anläggningar, avancerad processtyrning,  lösningar för informationshantering, ventiler, instrumentering, etc. Dessa lösningar ger integration av hela anläggningens verksamhet och optimerar driften.

ABB har en enorm erfarenhet och referenser runt om i världen från att leverera stora integrerade el- och styrlösningar, framför allt när det gäller bearbetning av järnmalm från gruva till hamn.

Select region / language

Populära länkar