ABB:s digitala optimeringstjänst för gruvspel förbättrar tillgängligheten på utrustningen och den övergripande säkerheten för gruvdriften

ABB AbilityTM Performance Optimization för gruvspel ingår i ABB:s nya AbilityTM Collaborative Operations Center i Västerås. Tjänsten optimerar och ger teknisk support på kundernas gruvspel i syfte att minska antalet oplanerade avbrott och öka systemets säkerhet och tillförlitlighet

ABB AbilityTM Performance Optimization för gruvspel är en fjärrstyrd tjänst som övervakar gruvspel dygnet runt. Tjänsten använder sig av automatisk datainsamling och analyser för att identifiera problem och utföra åtgärder för att förbättra prestandan. Tjänsten kopplar samman kunder med ABB:s experter för att kunna göra djupare utvärderingar och felsökningar av gruvspelets prestanda via det nya ABB AbilityTM Collaborative Operations Center i Västerås. Tjänsten analyserar säkerheten hos bromssystemet, övervakning samt den normala driften av gruvspelet för att säkerställa att den körs säkert och tillförlitligt.

Magnus Uddman, dataanlytiker och Bengt Hedlund, global servicechef för underjordsgruvor. Foto: Kim Norman.
Magnus Uddman, dataanlytiker och Bengt Hedlund, global servicechef för underjordsgruvor. Foto: Kim Norman.

Kundens drift- och underhållspersonal kan använda denna innovativa tjänst på daglig basis för att snabbt kunna identifiera problem som behöver åtgärdas för att förbättra gruvspelets tillgänglighet. Systemet samlar in data från olika driftpunkter som gruvspelets motor, hydraulik och bromsar och analyserar automatiskt dessa data för att identifiera, kategorisera och prioritera grundorsaken till potentiella problem. Därefter identifieras mindre avvikelser som potentiellt kan leda till oönskade driftstopp så att kunden kan vidta åtgärder. Tjänsten varnar proaktivt relevant kund- och ABB-personal via SMS eller mejl om händelser som kräver uppmärksamhet. Tjänsten innefattar också detaljerade prestandarapporter årligen.

”ABB AbilityTM Performance Optimization för gruvspel omfattas av ABB ”Hoist Care” serviceavtal som ger support för tillförlitlig gruvspelsdrift på lång sikt”, säger Bengt Hedlund,. ”ABB AbilityTM Performance Optimization för gruvspel är kopplat till vårt nyöppnade ABB AbilityTM Collaborative Operations Center i Sverige och kommer att utföra viktig service samt optimera kostnaderna inom underjordisk gruvverksamhet.”

Idag har 26 gruvspel i Sverige och 2 i Finland support med ABB:s serviceavtal.

ABB AbilityTM Performance Optimization för gruvspel är en äkta Internet-of-Things-tillämpning som ingår i företagets portfölj för ABB Ability med branschledande digitala lösningar. Collaborative Operations tillhandahåller tekniker för prestandahantering, fjärrövervakning och förebyggande analyser för att säkerställa säkerheten samt förbättra drifteffektiviteten och produktiviteten i olika industrier. ABB:s AbilityTM Collaborative Operations Centers kopplar samman personer i företagsomfattande produktionsanläggningar och huvudkontoret med ABB:s teknologier och expertis.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner till Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 135 000 anställda. www.abb.com

Links

Contact us

Downloads

Share this article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp